1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. rikosrekisterit

Lasten kanssa työskentelevien vapaaehtoisten rikostaustoja selvitetään yhä vähän – TPS selvittää yli 250 vapaaehtoisen rikostaustat

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen muistuttaa, että on aina riski, jos vapaaehtoisten taustat eivät ole selvillä.

Turun Palloseuran juniorijääkiekossa on mukana reilut 250 vapaaehtoista. Kuva: Petra Ristola / Yle

Lasten ja nuorten parissa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden rikostaustoja selvitetään yhä melko harvoin.

Selvityksen mahdollistava laki on ollut voimassa vuodesta 2014 lähtien. Sinä aikana rikostausta on selvitetty noin 17 100 vapaaehtoiselta. Määrä on pieni, kun mietitään sitä, että vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten kanssa tekee monikymmenkertainen määrä ihmisiä.

Lain valmisteluvaiheessa arvioitiin, että vapaaehtoisten rikostaustoja selvitetään lain voimaantulon jälkeen noin 20 000–40 000 vuosittain. Oikeusrekisterikeskuksen mukaan viime vuonna otteita luovutettiin noin 5 700 kappaletta.

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen sanoo, että haettujen otteiden määrä on yhä pieni verrattuna vapaaehtoisten määrään. Tolvanen kuitenkin pitää määrää melko hyvänä.

– Kun tietoisuus asiasta paranee, hakemusten määrä lisääntyy. Se on hyvä trendi, sanoo Tolvanen.

Matti Tolvanen on Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori. Hänen mielestään laki on tarpeellinen ja vapaaehtoisia käyttävien tahojen kannattaa sitä hyödyntää.

– Sanoisin näin, että vapaaehtoistoiminnan järjestäjä, joka ei tätä mahdollisuutta hyväkseen käytä, ottaa aika suuren riskin, Tolvanen sanoo.

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta Kuva: Jouni Immonen / Yle

Rikostaustaotteeseen tarvitaan vapaaehtoisen suostumus

Vapaaehtoisen rikostaustaotteen tilaa vapaaehtoistoiminnan järjestäjä Oikeusrekisterikeskukselta. Hakemuksessa pitää olla kirjallinen suostumus vapaaehtoiselta.

Rikostaustaotteeseen merkitään sellaiset tiedot, joilla on arvioitu olevan merkitystä, kun työskennellään lasten ja nuorten kanssa. Tällaisia ovat tuomiot tietyistä lapseen kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista, vapauteen kohdistuvista rikoksista ja huumausainerikoksista.

Turun Palloseuran juniorijääkiekko aikoo selvittää tänä vuonna kaikkien mukana toimivien vapaaehtoisten taustat.

Juniorivalmennuspäällikkö Sami Aaltonen kertoo, että vapaaehtoisia on reilut 250. Vapaaehtoisia toimii muun muassa valmentajina, joukkueenjohtajina ja huoltajina.

– Pidän erittäin tärkeänä sitä, että meillä on varmuus siitä, keiden kanssa toimimme, sanoo Sami Aaltonen.

Turun Palloseuran juniorijääkiekon juniorivalmennuspäällikkö Sami Aaltonen sanoo, että heillä vapaaehtoinen ei voi toimia, jos hän ei suostu rikostaustan selvitykseen. Kuva: Petra Ristola / Yle

Aaltosen mukaan kaikki ovat tähän mennessä suostuneet siihen, että heidän rikostaustansa selvitetään.

– Jos joku ei suostu, hän ei voi toimia meillä vapaaehtoisenakaan. Jos joku kieltäytyisi, on se merkki jostain, sanoo Aaltonen.

"Turvallisuus on äärimmäisen tärkeä asia lasten ja nuorten toiminnassa"

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä lasten ja nuorten parissa työskentelevien vapaaehtoisten tausta on selvitetty systemaattisesti lain voimaantulon jälkeen.

Seurakuntayhtymän kasvatustyön johtokunta on käsitellyt rikostaustaoteasiaa sen jälkeen, kun valtakunnallinen Turvallinen seurakunta -malli tuli voimaan. Johtokunta hyväksyi täsmennetyn ohjeistuksen viime viikolla.

– Rikosrekisteriote kysytään kaikilta, jotka työskentelevät muuten kuin tilapäisesti lasten ja nuorten kanssa, sekä kaikilta niiltä, jotka työskentelevät yksin ilman valvontaa lasten ja nuorten parissa ja ovat täysi-ikäisiä, sanoo varhaiskasvatuksen johtaja Katja Vanhatalo.

Vanhatalon mukaan rikosrekisteriotteen kysyminen on harkinnanvaraista tilapäisessä toiminnassa. Esimerkiksi yksittäisessä tapahtumassa, jossa ollaan yhdessä muiden työntekijöiden kanssa, turvallisuus voidaan riittävästi varmistaa muulla tavoin.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen johtaja Katja Vanhatalo sanoo, että heillä vapaaehtoiset ymmärtävät rikostaustaotteen tärkeyden. Kuva: Petra Ristola / Yle

Yhteiselle kirkkoneuvostolle ehdotetaan, että päivitetystä mallista voisi tulla koko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen toimintatapa. Varhaiskasvatuksen johtaja Katja Vanhatalo sanoo, että taustojen tarkistamisen ansiosta seurakuntayhtymä koetaan luotettavaksi ja turvalliseksi yhteisöksi.

– Vapaaehtoisetkin ymmärtävät, että taustojen tarkistus on luonnollinen ja olennainen osa vapaaehtoiseksi ryhtymistä. Turvallisuus on äärimmäisen tärkeä asia lasten ja nuorten toiminnassa, sanoo Katja Vanhatalo.

Seurakuntayhtymässä toimii vuositasolla kymmeniä vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä. Vapaaehtoisia on mukana esimerkiksi kerhotoiminnassa. Myös rippileirien isoset on merkittävä vapaaehtoisryhmä.

Vapaaehtoisia on satoja tuhansia

Vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisen mahdollistava laki on samantyyppinen kuin vuonna 2003 voimaan tullut laki, joka velvoittaa työnantajat selvittämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan. Näitä rikostaustaotteita Oikeusrekisterikeskukselta tilataan noin 80 000 kappaletta vuosittain.

Vapaaehtoistoiminnassa rikostaustaotteen tilaaminen ei ole pakollista. Lain valmisteluasiakirjojen mukaan tarkoituksena olikin, että järjestöt varmistaisivat toimintansa turvallisuuden lapsille ensijaisesti muilla keinoilla. Lainsäätäjä toivoi organisaatioiden esimerkiksi laativan menettelyohjeita ja -ohjelmia.

Kun lakia kirjoitettiin 2013, eniten lasten kanssa toimivia vapaaehtoisia arveltiin löytyvän liikunnan ja partiotoiminnan piiristä. Partioissa yli 15-vuotiaita ohjaajia oli tuolloin noin 20 000.

Valtakunnallinen Urheilu- ja Liikuntaorganisaatio ry VALO:n puolestaan arvioi, että urheiluseuroissa ja liikuntajärjestöissä toimi noin 434 000 vapaaehtoista. Heistä arviolta 60–70 prosenttia toimi myös lasten ja nuorten parissa.

Lue lisää:

Lapsiasiavaltuutettu: Lasten kanssa työskentelevien rikostausta olisi voitava tarkistaa säännöllisesti

Miehen piti olla pojan tukihenkilö, mutta hän pakotti lapsen nukkumaan alasti vieressään – järjestön toimintaan pääsi mukaan kaksi miestä, joita syytetään nyt hyväksikäytöistä