Keravalle asennetaan kattava kameravalvonta lisäämään turvallisuuden tunnetta

Kameravalvonta on jatkumoa poliisin tehostetulle valvonnalle rikosten vähentämiseksi Keravan keskustassa.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Keravan keskusta-alueelle tulee kattava ja tallentava kameravalvonta. Valvontaa tulee muun muassa Puuvalonaukiolle, Aurinkomäelle ja asema-aukiolle.

Tavoitteena on lisätä keravalaisten turvallisuudentunnetta parantamalla mahdollisiin rikoksiin syyllistyvien kiinnijäämisriskiä huomattavasti korkeammaksi.

Korkealaatuinen tekninen valvonta tulee siten osaltaan toimimaan myös rikosten ennaltaehkäisijänä.

Valvontahanketta on valmisteltu yhteistyössä poliisin kanssa. Tavoittteena on saada kamerajärjestelmä käyttöön jo tämän vuoden kuluessa.

Aiemmin tänä vuonna poliisi lisäsi tehostettua ja näkyvää valvontaa Keravalla häiriöiden takia ja pyrki rauhoittamaan kaupungin keskustaa.

Valvonnan myötä rikokset vähentyivät huimasti vuoden takaisesta.