Lappeenrannan Lämpövoima: Toikansuon jätevedenpuhdistamon jatkoaika odotettu ja tarpeellinen

Lappeenrannassa etsitään paikkaa uudelle jätevedenpuhdistamolle. Samalla jatko-ajan saanutta Toikansuon jätevedenpuhdistamoa korjataan, jotta se täyttää ympäristöluvan vaatimukset.

jäteveden käsittely
Toikansuon jätevedepuhdistamon allas.
Toikansuon jätevedenpuhdistamoon suunnitellaan kiekkosuodatusta, jonka avulla se pysyisi ympäristöluvan mukaisena viimeisten toimintavuosiensa ajan.Silva Laakso / Yle

Lappeenrannan Toikansuon jätevedenpuhdistamon saama kolmen vuoden jatkoaika oli odotettu. Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio pitää päätöstä myös helpotuksena.

– Jätevedenpuhdistusta ei voi lopettaa. On hyvä asia, että saimme jatkoaikaa, Moisio sanoo.

Jätevedenpuhdistuksen tehostamiseksi Toikansuolla kehitetään suodatusta, jotta toiminta täyttäisi ympäristöluvan vaatimukset. Puhdistamon ympäristölupa ulottuu vuoden 2025 loppuun saakka.

Lappeenrantaan tarvitaan kuitenkin uusi jätevedenpuhdistamo, painottaa Riitta Moisio.

Ympäristöluvan kumoaminen pani pakan uusiksi

Kaupunki on suunnitellut uutta jätevedenpuhdistamoa Hyväristönmäkeen. Käsitellyt vedet olisi laskettu puhdistamolta Rakkolanjokeen, aivan kuten nykyisin.

Vaasan hallinto-oikeus kumosi Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan viime viikolla. Hallinto-oikeuden mukaan Rakkolanjokeen suunniteltua purkuvesistöä ei voida pitää sopivana merkittävän pilaantumisriskin ja epäselvän kaavoitustilanteen vuoksi. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi jätevedenpuhdistamon kaavan aiemmin keväällä.

Nyt Lappeenrannassa pohditaan, missä jätevedet puhdistetaan jatkossa.

– Pitää harkita ympäristönvaikutusten arvioinnissa olleita toisiakin vaihtoehtoisia paikkoja. Niitä voivat olla Kukkuroinmäki tai Toikansuo. Kukkuroinmäki lienee yksi hyvin vahva vaihtoehto, jos Hyväristönmäki ei toteudu, Moisio sanoo.

Puhdistettujen jätevesien purkupaikka olisi todennäköisesti Saimaa.

Toisaalta kaupunki voi myös hakea Korkeimmasta hallinto-oikeudesta Hyväristönmäki-päätöstä koskevaa valituslupaa. Kaupunki päättää valitusluvan hakemisesta tai hakematta jättämisestä 10. kesäkuuta.