Kotkassa yhdistetään kouluja ja päiväkoteja uusiin rakennuksiin – valtuusto nuiji raamit uudelle koulu- ja päiväkotiverkolle

Osa valtuutetuista ehdotti, ettei Hakalan ja Rauhalan kouluja yhdistettäisi.

koulut
Karhulan koulu
Karhulan ja Helilän koulu yhdistyvät nykyisen Karhulan koulun ja lukion paikalle.Juha Korhonen/Yle

Kotkan kaupunki yhdistää kouluja ja päiväkoteja tulevina vuosina.

Kaupunginvaltuusto päätti maanantaina, että Metsolan ja Langinkosken koulut yhdistetään vuoden 2020 alussa Langinkosken yhtenäiskouluksi, jossa on vuosiluokat 0–9.

Pihkoon koululaiset saavat uuden koulurakennuksen nykyisen koulun tontille, ja Pihkoon vanha koulu puretaan. Koulu on tarkoitettu 0–5-luokkalaisille. Hankesuunnitelma päivitetään ja mitoitetaan uudestaan tämän vuoden aikana, jolloin siinä myös otetaan kantaa rakennuksen toteuttamismalliin.

Hakalan ja Rauhalan koulut yhdistetään. Uusi alakoulu rakennetaan joko Rauhalan koulun tontille tai hankesuunnitelmavaiheessa tehdyn tonttiselvityksen osoittamalla paikalle. Vanha koulurakennus puretaan. Hankesuunnitelman valmistelu alkaa vuonna 2020.

Hakala-Rauhalan alakoulun kanssa samalle tontille rakennetaan myös Raitin päiväkoti 6-ryhmäisenä. Siihen yhdistetään Metsäkulman päiväkodin toiminta.

Karhulaan uusi koulu

Helilän ja Karhulan koulut yhdistetään. Yhdistynyt yläkoulu ja Karhulan lukio sijoitetaan samaan kiinteistöön niin sanotun Karhulan kivikoulun tontille ja sen viereiselle tontille. Kivikoulu säilytetään. Lisätilatarve arvioidaan hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä, jonka valmistelu käynnistetään vuonna 2020. Hankesuunnitelmassa huomioidaan myös kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatilojen tarpeet.

Hovinsaaren koulu jatkaa toistaiseksi toimintaansa 0–5-luokkaisena kouluna. Kuudesluokkalaiset siirtyvät edelleen Langinkosken yhtenäiskouluun.

Otsolan koulu jatkaa edelleen toimintaansa. Koulukiinteistön kunto arvioidaan kuluvan vuoden aikana. Kaupunki varautuu korjaamaan tai rakentamaan uuden koulurakennuksen 2020-luvulla.

Metsäkulma–Hakala–Itäranta–Perävarppi–Tiutinen-alueen lapsimäärän kehitystä seurataan ja alueelle rakennetaan päiväkoti 2020-luvun lopulla, jos sille on tarvetta.

Muut peruskoulut ja päiväkodit jatkavat toimintaansa nykyisellään. Hyvinvointilautakunta arvioi vuosittain päiväkotien ja koulujen lapsi- ja oppilasmääriä.

Valtuusto pyysi kaupunkirakennelautakuntaa selvittämään joukkoliikenteeseen tarvittavan kapasiteetin koko kaupungin alueella.

Seuraavaan koulu- ja päiväkotiverkkoselvitykseen otetaan mukaan Kotka Svenska Samskola ja ruotsinkielinen päiväkoti Kotka Svenska Barnträdgård.

Päätös vaati äänestyksiä

Uusi koulu- ja päiväkotiverkko vaati useita äänestyksiä maanantaina valtuustossa.

Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset esittivät, että Hakalan ja Rauhalan koulut rakennettaisiin erillisinä kouluina. He olisivat halunneet, että Hakalan koulun sijaintipaikka kartoitetaan uudestaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset olisivat myös halunneet, että Otsolan koulu puretaan ja tilalle rakennetaan uusi rakennus alakoululle sekä mahdollisesti päiväkodille.

Vihreät esittivät puolestaan, että Karhulaan rakennetaan 0–9-luokkien yhtenäiskoulu, johon olisi tehty myös kirjasto, nuorisotila ja linja-autojen odotustilat. Lisäksi vihreät olisivat halunneet, että Pihkoo, Hakala ja Otsola rakennettaisiin 0–2-luokkien satelliittikouluina ilman erillistä omaa hallintoa.

Esitykset kaatuivat äänestyksissä, eikä alkuperäiseen kaupunginhallituksen esitykseen tullut juurikaan muutoksia.