Simojoen päivitetty yleiskaava mahdollistaa lisärakentamisen jokivarteen

Kaavan uusiminen on viivästynyt vuosia. Nyt kaavaluonnos on asetettu nähtäville kesän ajaksi.

Simojoki
Simojoki ilmasta toukokuussa 2019
Jutta Huovinen / Yle

Pitkään vireillä ollut Simojoen yleiskaavan uudistaminen etenee.

Kaava-aineisto ja -luonnos on asetettu nähtäville kuluvan viikon alussa ja maanomistajat voivat kertoa niistä mielipiteensä elokuun 5:een päivään saakka.

Yleiskaavassa on tarkistettu jokialueen maankäytön ja virkistyskäytön, kuten kalastuksen, tavoitteita sekä täydennetty aineistoa luontoselvityksillä.

Kaava mahdollistaa muun muassa uusien rakennuspaikkojen lisäämisen; myös uusi jätevesilaki on huomioitu.

Kaava-alue ulottuu mereltä kunnan rajalle saakka.

Kaavaprosessi on viivästynyt vuosia sen laadinnassa aluksi ilmenneiden puutteiden ja viranomaisten lisävaatimusten vuoksi.

Kaavan päätyminen valtuuston hyväksyttäväksi on aikataulullisesti kiinni mahdollisista muistutuksista tai luonnokseen vaadituista lisäselvityksistä.