Kittilän kultakaivoksen johtaja: Hallituksen verouudistukset vaikeuttaisivat kaivoksen toimintaa ja työllistämistä

Agnico Eagle Finlandin mukaan pelkkä sähköveron kiristys lisäisi kustannuksia miljoonia euroja vuodessa.

kaivosteollisuus
Ilmakuva kaivosalueesta.
Kittilän kultakaivos kesäkuussa 2015.Uula Kuvaja / Yle

Hallitusohjelmaan kirjatut kaivosten verouudistukset vaikuttaisivat Kittilän kultakaivosyhtiön mukaan kaivostoiminnan jatkuvuuteen ja työllistämismahdollisuuksiin.

Agnico Eagle Finlandin toimitusjohtaja Jani Lösösen mukaan pelkästään kaivoksille hallitusohjelmassa suunniteltu sähköveron muutos tarkoittaisi kahdesta kolmeen miljoonan euron vuotuisia lisäkustannuksia.

– Lisäksi se heikentää merkittävästi edellytyksiä siirtyä dieselkäyttöisestä kalustosta sähkökäyttöiseen kalustoon kaivostoiminnassa, pohtii Lösönen sähköpostivastauksessaan.

Tämän lisäksi hallitusohjelmassa on mainittu kansainvälisten kaivosten myyntitulojen verottaminen Suomessa sekä mahdollinen kaivosvero. Kokonaisuudessaan verouudistukset voisivat heikentää Kittilän kaivoksen saamaa rahoitusta tulevaisuudessa, Jani Lösönen arvioi.

Kemin kaivoksen omistamasta Outokumpu-konsernista hallitusohjelmaa ei kommentoida tässä vaiheessa.

Kaikki eivät vielä kommentoi

Kaksi Lappiin kaivoksia vahvasti harkitsevan yhtiön edustajaa ei lähde arvioimaan maanantain julkaistujen verouudistusten vaikutuksia tulevien kaivosten kannattavuuteen.

Savukosken Sokliin fosfaattikaivosta suunnittelevan Yaran Suomen toimitusjohtaja Eero Hemming kertoo, ettei ole vielä tutustunut hallitusohjelmaan, eikä voi siksi kommentoida asiaa.

Ranuan Suhangon kaivoshankkeen projektipäällikkö Juha Rissanen sanoo, että Suhanko Arctic Platinum Oy:stä ei vielä osata arvioida mahdollisten veronkiristysten vaikutusta parhaillaan tehtäviin kannattavuuslaskelmiin.