Tarve sijaisperheille kasvussa - huostaanotetuille lapsille entistä vaikeampi löytää sopivaa sijaisperhettä

Huostaanotettavat lapset oireilevat entistä vakavammin. Tämä vaikeuttaa sopivan sijaisperheen löytämistä.

Lyhyet
lapsi leikkii muovailuvahalla
AOP

Huostaanotettujen lapsien ongelmat ovat nykyään hyvin moninaisia, mikä asettaa myös sijaisperheille uudenlaisia vaatimuksia.

Helsingin kaupunki etsii uusia ja toisistaan poikkeavia sijaisperheitä.

Tavoitteena on, että sekä sijoitettavan lapsen että sijaisperheen toiveet voisivat mahdollimman hyvin toteutua.

Lasten huostaanottojen taustalla on monesti vanhempien päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia tai yleistä jaksamattomuutta toimia vanhemana.

Helsingin kaupungin perhehoidolla on noin 470 omaa sijaisperhettä, joihin on sijoitettu noin 650 lasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koko maassa kiireellisesti sijoitettuja lapsia oli viime vuonna 4390, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.