1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. huumeet

Kokaiinin käyttö lisääntynyt – lääkeväärennökset huolenaiheena Suomessa

Kokaiinin käyttö on lisääntynyt Suomessa jo usean vuoden ajan. Huumekartalle ovat tulleet myös synteettiset erittäin vahvat opioidit ja uudet lääkeväärennökset.

huumeet
Kokaiinikasoja pöydällä.
Kokaiinin käyttö on Suomessa lisääntynyt ja se on myös maantieteellisesti laajempaa.AOP

Kokaiinin saatavuus on suurimmillaan vuosikymmeneen Euroopassa (siirryt toiseen palveluun). Myös Suomessa kokaiinin käyttö on lisääntynyt.

–Käyttö on lisääntynyt ja se on myös maantieteellisesti laajempaa. Huumeesta on havaintoja jo esimerkiksi Rovaniemellä, toteaa keskusrikospoliisin erikoistutkija Jari Leskinen.

Liikkeellä oleva kokaiini on puhtaampaa kuin aikaisemmin, mutta suurin muutos on se, että kokaiinia saa nykyään myös katukauppiailta, kertoo Leskinen.

Edelleen kokaiinin käyttö Suomessa on kuitenkin pientä muihin Pohjoismaihin verrattuna. Kovista huumeista amfetamiini, metamfetamiini ja ekstaasi ovat Suomessa käytetympiä stimulanttihuumeita.

EU:ssa kokaiinia takavarikoitiin vuonna 2017 ennätykselliset 140 000 kiloa. Se on kaksinkertainen määrä vuoteen 2016 verrattuna.

Synteettiset kovat huumeet tekevät tuloaan

Kesäkuun alussa julkaistun Euroopan huumeseurantakeskus EMCDDA:n vuoden 2019 huumeraportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan takavarikoidun heroiinin määrä on lisääntynyt EU:ssa. Myynnissä oleva heroiinin on myös aiempaa puhtaampaa ja Euroopassa on havaintoja heroiinilaboratorioista.

Suomessa ei käytetä heroiinia kuten muualla Euroopassa, vaan pääopioidi on väärinkäytetty huumevierotukseen ja nukutukseen tarkoitettu puolisynteettinen buprenorfiini. Suomessa käytetyin buprenorfiini on Subutex.

–Suomalaisessa huumekulttuurissa väärinkäytettyjen lääkkeiden osuus on huomattavan suuri muuhun EU:hun verrattuna. Suomessa myös käytetään opioideja ja amfetamiineja (siirryt toiseen palveluun) muita maita enemmän pistämällä, kuvailee erikoissuunnittelija Sanna Rönkä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Röngän mukaan erittäin vahvoista synteettisistä opioideista, kuten karfentaniilista ja muuntohuume U-47700:sta, sekä väärennettyjen bentsodiatsepiinilääkkeiden kasvaneesta määrästä on havaintoja. ympäri Eurooppaa. Näistä erityisesti lääkeväärennökset ovat huolenaihe myös Suomessa.

Huumekuolemat Suomessa väestöön nähden yleisiä

Huumemyrkytykset ovat alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolinsyy Suomessa. Täällä yliannoskuolemat liittyvät yleisimmin buprenorfiinin, alkoholin ja bentsodiatsepiinien yhteiskäyttöön. Muualla Euroopassa yliannostuskuoleman aiheuttaa useimmiten heroiiniin.

Väkilukuun suhteutettuna Suomessa tapahtuu huumekuolemia seitsemänneksi eniten EU:ssa. Huumekuolemia ilmoitetaan eniten Pohjoisen Euroopan maista: järjestyksessä Viro, Ruotsi, Norja, UK, Irlanti ja Tanska ja Suomi.

Erot selittyvät osin tarkemmalla kuolemansyynselvityksellä ja tilastoinnilla, mutta myös muualla Euroopassa huumeisiin liittyvät kuolemat ovat lisääntyneet viiden vuoden aikana.

Lue lisää:

Palautetut huumeruiskut paljastavat: Amfetamiini on edelleen Suomen yleisin suonensisäisesti käytetty huume – eurooppalaisittain olemme erikoisuus

Näin Suomen isoin kokaiiniliiga toimi: Nainen laittoi kondomeihin pakatut huumeet sisäänsä huoltoasemalla ja astui lennolle, mies odotti perillä

Lue seuraavaksi