1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. jätteiden lajittelu

Merilappilaiset toivovat lisää muovinkeräyspisteitä

Asukkaille tehdyssä kyselyssä nousi vahvasti esille tarve saada lisää muovinkeräyspaikkoja ja muovinkeräystä toivottiin myös taloyhtiöihin.

Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Merilappilaiset toivovat nykyistä huomattavasti enemmän kiinteistökohtaisia muovinkeräyspisteitä omille asuinalueilleen.

Asukkaille keväällä tehdyn jätehuollon kuntalaiskyselyn perusteella alueen asukkailla on vahva halu lajitella jätteitä ja erityisesti muovin ja biojätteen lajittelu sekä kompostointi kiinnostavat. Toiveet muovinkeräyksen parantamisesta toistuivat kymmenissä vastauksissa.

– Kompostoinnin esteenä tuntuu monella asukkaalla olevan riittävän tiedon puute kompostoinnista sekä pohjoisen kylmät olosuhteet, joissa jopa lämpöeristetty kompostori jäätyy talvella, Perämeren Jätehuollon tiedottaja Satu Keski-Antila kertoo ja muistuttaa, että kompostimassan jäätyminen ei sinänsä ole este eikä pilaa kompostimassaa, sillä kompostoituminen jatkuu kyllä kevään ilmojen lämmettyä.

– Myös biojätteen yhteisastioita toivottiin ja moni tuntuu olevan edelleen tietämätön, että jätehuoltomääräykset sallivat useamman talon yhteisen biojäteastian, Keski-Antila sanoo.

Asukkaat ovat myös erittäin tyytyväisiä maksuttomaan kaatopaikkakorttiin, minkä uskotaan lisänneen ihmisten intoa jätteiden käsittelyyn. Negatiivista palautetta poiki lähinnä kierrätyspisteiden sotkuisuus.