Helsinki selvittää, voidaanko lumen kippausta mereen välttää jo ensi talvena

Aiempina vuosina lumen kippaus on tuonut mereen runsaasti muun muassa rakennusjätettä.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Helsinki selvittää kuinka lumen kaatoa mereen voitaisiin välttää jo ensi talvena.

Asiaa vaativat Helsingin valtuutetut käsitellessään kaupungin ympäristöraporttia.

Lumen kaadon lopettamisen selvittämistä vaati selvä enemmistö valtuutetuista, 76 valtuutettua.

Aikaisempina talvina lumen kaato on aiheuttanut mittavia vahinkoja merelle, kun lumen mukana on kulkeutunut mereen muun muassa muovia ja rakennusjätettä.