Nousulohien laskenta aloitettu Tenojoella

Kailuluotausten tavoitteena on arvioida jokiin nousevien lohien kokonaismäärä ja kokojakauma kesä-elokuussa.

Utsjoki
Lohi.
Kuvituskuva.Minna Aula / Yle

Nousulohien laskennat on aloitettu jälleen Tenojoella.

Luonnonvarakeskus laskee lohia kaikuluotaamalla Tenojoen pääuomassa ja Inarijoella. Norjalaiset tutkijat sen sijaan kaikuluotaavat Karasjokeen nousevia lohia.

Tavoitteena on arvioida jokiin nousevien lohien kokonaismäärä ja kokojakauma kesä-elokuussa.

Lohia lasketaan myös videoseurannoilla Utsjohkassa ja Laksjohkassa sekä pintasukelluslaskennoilla Pulmankijoessa, Nilijoessa ja Akujoessa.