Hakkuut kääntyneet laskuun – myös ostot supistuneet vuoden takaisesta

Maailmantalouden epävarmuus heijastuu myös metsäteollisuustuotteisiin.

puukauppa
Tukkeja pinossa.
Petteri Sopanen / Yle

Metsien hakkuut ovat Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan kääntyneet laskuun. Luke arvioi, että syynä on maailmantalouden kasvun hidastuminen ja epävarmuuden lisääntyminen, joka vaimentaa metsäteollisuustuotteiden kysyntää.

Metsäteollisuus kertoo puolestaan, että puuta on alkuvuonna ostettu vuoden takaista vähemmän. Sellutehtaille menevää kuitupuuta on ostettu tammi–toukokuussa 10 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Sahoille menevää tukkia on hankittu 27 prosenttia vuoden takaista vähemmän.

Luke ennustaa, että teollisuuspuiden hakkuut supistuvat tänä vuonna viisi prosenttia 65 miljoonaan kuutiometriin. Puuta hakataan myös voimalaitosten ja kotitalouksien käyttöön.

Sahatavaran vientihinnat ovat laskussa, mikä heijastuu Luken mukaan tukkien kantohintoihin. Luke arvioi, että havutukkien kantohinnat supistuvat 6–7 prosenttia.

Myös sellun hinta on putoamassa, mutta vientihinnat pysyvät edelleen korkeina. Papereiden kysyntä heikentyy edelleen, mutta alkuvuoden hintataso on ollut suhteellisen hyvä.

Kartongin markkinatilanteen heikkenemisestä huolimatta Suomen tuotanto- ja vientimäärät sekä viennin keskimääräinen yksikköhinta kasvavat edelleen tänä vuonna, mutta kasvuprosentit ovat viimevuotista selvästi pienempiä.

Kuitupuun hinnat nousussa

Metsäteollisuus huomauttaa, että ostomäärien vähentymisestä huolimatta kauppa käy keskimäärin viiden viimeksi kuluneen vuoden tahtiin. Etujärjestö vakuuttaa, että kesän koittaessa puun kysyntä on hyvää.

Metsäteollisuus kertoo Luken tapaan, että mänty- ja kuusitukin keskihinta oli alkuvuonna 6–7 prosenttia vuoden takaista alempi. Koivutukin hinta on pudonnut kolme prosenttia.

Sen sijaan kuitupuun hinnat ovat nousussa. Mäntykuitupuun kantohinta oli viisi prosenttia korkeampi kuin viime vuoden toukokuussa. Kuusi- ja koivukuitupuun hinta on noussut 2–3 prosenttia.Ostajalla on kaksi vuotta aikaa korjata metsästä ostamansa puut.

Lue lisää:

Venäläistä raakapuuta käytetään taas ennätyspaljon Suomessa – metsäteollisuudessa tuontipuun merkitys kasvaa uusien tehtaiden ja laajennusten myötä