Huorittelu, uhkailu ja helsinkiläispapin raiskauksen toivominen toi tuomion 28 ihmiselle

Tuomitut määrättiin maksamaan pappi Marjaana Toiviaiselle noin 30 000 euroa korvauksia.

Helsinki
Marjaana Toiviainen
Pappi Marjaana Toiviaista netissä halventaneet saivat muun muassa päiväsakkoja.Luis 'Chasa' Baudrand

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 28 ihmistä pappi Marjaana Toiviaiseen kohdistuneesta epäasiallisesta ja halventavasta kirjoittelusta. Tuomioita tuli kunnianloukkauksista ja yhdestä laittomasta uhkauksesta.

Oikeus langetti tuomituille eri suuruisia sakkorangaistuksia.

Oikeuden mukaan kirjoituksissa oli muun muassa huoriteltu Toiviaista, toivottu hänen kuolemaansa ja toivottu, että hän joutuu raiskatuksi.

Oikeus piti kirjoittelua loukkaavana ja halventavana ja katsoi, että henkilöön menevä haukkuminen ei ollut tarpeellista. Osa kirjoittelijoista vetosi siihen, että kirjoittelu oli Toiviaisen työhön liittyvää kritiikkiä.

Kirjoittelu liittyi maahanmuuttoon. Kirjoituksia oli julkaistu ainakin Facebookissa ja MV-julkaisun kommenteissa.

Toiviainen on tunnettu maahanmuuttajien puolestapuhujana, ja hän on muun muassa vastustanut turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia.

Tuomitut määrättiin maksamaan Toiviaiselle noin 30 000 euroa korvauksia.

28 tuomitun lisäksi oli syytteitä, jotka eivät edenneet käräjäoikeuteen tai tuomiolle asti. Osassa tapauksista syyteoikeus vanheni ennen kuin haaste saatiin vastaajille tiedoksi. Neljän syytetyn kanssa Toiviainen oli päässyt sovintoon, jolloin syyttäjä peruutti syytteet.