Tehoiskussa löydettiin pimeää työvoimaa, kiskonnantapaista työsyrjintää ja kassan ohimyyntiä

Joillain rakennustyömailla oli rakentamisilmoitukset kokonaan antamatta.

työsuojelu
Pizzalaatikoita päällekkäin.
Jari Kärkkäinen / Yle

Poliisin ja viranomaisten valvontaisku paljasti työsuojeluepäkohtia ja pimeää työvoimaa toukokuussa, kertoo Poliisihallitus.

Valtakunnallisen valvontajakson aikana tarkastettiin veronumerollisia tunnistekortteja, verrattiin työntekijälistoja työntekijöihin ja kiinnitettiin huomiota ulkomaisen työvoiman käyttöön.

Valvontakohteita tarkastettiin yhteensä 146, joissa tarkastettiin 674 työntekijän tiedot. Näistä ulkomaalaisten työntekijöiden osuus oli 59 prosenttia.

Havaitut epäkohdat liittyivät työvuorolistoihin, veronumeropuutteisiin, työaikakirjanpitoon, työturvallisuuteen ja työterveyshuollon järjestämiseen.

Valvonnassa paljastui 11 ulkomaalaista työntekijää, joiden epäillään työskennelleen pimeästi. Se on 1,6 prosenttia kaikista tarkastetuista työntekijöistä.

Rikosilmoituksia laadittiin neljä, ja niiden aiheena oli pimeän työvoiman käyttö, ulkomaalaisrikkomus ja kiskonnantapainen työsyrjintä. Neljä sakkoa kirjattiin ulkomaalaisrikkomuksista. Yhdeksän ilmoitusta kirjattiin ulkomaalaisen maassa oleskelun edellytysten selvittämiseksi.

Rakennustyömailla ilmoituspuutteita

Rakennusalan kohteissa Verohallinnon tarkastajat havaitsivat, että muutamilta työmailta rakentamisilmoitukset olivat kokonaan antamatta. Ilmoituspuutteita havaittiin jonkin verran useilla työmailla.

Ravintola-alan kohteissa myyntien tulouttamisen ja kassan käytön valvonnassa tarkastajat havaitsivat useita ohimyyntitapauksia.

Valvontakohteet valikoituivat viranomaisyhteistyössä ennakkoon tehtyjen analyysien sekä valvontasuunnitelmien pohjalta. Valvonta kohdistui muun muassa majoitus-, ravitsemus-, rakennus- ja kampaamoaloille.