Henkilöstövuokraaja: Työvoimapulaa ei paikata tutkinnoilla ja koulutusohjelmilla – Yritysten pitää kouluttaa itse, ja nopeasti

Henkilöstövuokrausyhtiö Manpowerin toimitusjohtajan mukaan it-alalta tuttu omien työntekijöiden täsmäkouluttaminen pitää ottaa käyttöön monilla muillakin aloilla.

työmarkkinat
Mies työskentelee tehtaassa.
Manpowerin mukaan yritysten kannattaa täsmäkouluttaa työntekijöitään itse juuri niihin tehtäviin, joihin sillä on tarvetta. Jyrki Lyytikkä / Yle

Suomalaiset työmarkkinat ovat vaarassa jakautua kahtia: haluttuihin osaajiin ja "automaation työmarkkinoille vapauttamiin" työntekijöihin.

Näin luonnehtii henkilöstövuokrausta ja ulkoistuksia tarjoavan Manpower Groupin toimitusjohtaja Matti Kariola. Hän puhuu työmarkkinoiden polarisoitumisesta eli siitä, että on paljonkin aloja, joilla on aitoa työvoimapulaa ja huutava tarve osaajille.

Ja sitten on se toinen puoli.

– Työmarkkinoille vapautuu digitalisaation ja automaation takia henkilöitä, joiden osaamiselle ei ole enää niin paljon kysyntää, Kariola muotoilee.

Vauhtia muuntokoulutukseen

Kariolan mukaan pitää löytää kiireesti keinot, jotta työmarkkinoiden kahtia jakautumien ei pääse jyrkkenemään. Ratkaisu on erilaisen muuntokoulutuksen tuntuva nopeuttaminen.

– Nykyiset perinteiset tutkintopohjaiset ohjelmat ovat vaan liian hitaita.

Työllistämisaikeet
Kyselyyn haastateltiin Suomessa 625 yritystäAntti Parviala / Yle

Yritysten ei pidäkään jäädä odottamaan, että heille koulutetaan juuri sopivia osaajia – niiden on toimittava itse.

– Täsmänä täytyy kouluttaa ja yritysten kannattaa ottaa koulutus yhä aktiivisemmin työkaluvalikoimaansa osaamisen hankkimiseksi.

Tämä onkin ollut käytäntö erityisesti it-alalla, mutta samaa voisi Kariolan mukaan soveltaa hyvin monella muullakin alalla.

Työllistämisaikeet edelleen hyvät

Manpowerin säännöllisesti tekemän työantajakyselyn mukaan yrityksien aikomus palkata uutta työvoimaa jatkuu tasaisena.

Yksitoista prosenttia työnantajista aikoo kasvattaa henkilöstönsä määrää. Vain neljä prosenttia yrityksistä suunnittelee vähennyksiä. Arvioissa puhutaan heinä-syyskuusta.

Mutta työnantajista 83 prosenttia ennustaa työllistämisensä pysyvän ennallaan.

Se ei ole erityisen rohkaiseva tieto hallitukselle, jonka tavoitteena on nostaa työllisyysaste nykyisestä 72,4 prosentista 75 prosenttiin.

Säännölliset kausivaihtelut huomioon otettuna työllistämisaikeet olivat vielä viime vuonna korkeammalla kuin vuosiin. Nyt on tultu alaspäin, mutta tämän vuoden ajan työllistämisaikeet ovat pysyneet vakaina.

Itä-Suomi synkkenee

Itä-Suomessa työllisyysnäkymät ovat heikentymässä ja alueen työnantajien arvio on nyt kahteen vuoteen huonoin.

Kyselytutkimus ei suoraan anna selitystä kehitykselle, mutta Kariolan mukaan pääosin kyse on Venäjältä tulevan matkailun vähentymisestä.

Manpowerin kyselyä on tehty Yhdysvalloissa jo 55 vuoden ajan. Tuoreimman tulokseen mukaan yhdysvaltalaisyritysten työllistämisaikeet ovat korkeammalla kuin 13 vuoteen.

Työllistämisaikeet toimialoilla
Indeksissä suuret lukemat kertovat suhteessa suurimmista työllistämisaikeista alalla. Näkymät ovat parhaat rahoitus- ja vakuutusalalla, heikoimmat kaivoksissa ja logistiikassaAntti Parviala / Yle

Euroopassa Ruotsin ja Norjan työllisyysnäkymät ovat vahvat, kun taas Saksassa ja Britanniassa odotetaan melko varovaista kasvua.

Manpowerin tutkimuksessa Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa.

Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Aiheesta voi keskustella 11.6. klo 22 saakka.