Turku turvautuu kuntatalouden guru Eero Laesterään säästöohjelman teossa

Tavoitteena on tasapainottaa kaupungin taloutta yhteensä 50 miljoonalla eurolla seuraavan neljän vuoden aikana.

Turku
Turun lippu
Yle

Turku aikoo jatkaa taloutensa kasvuohjelman laatimista. Viime kesänä alkuun saatettu hanke ei ole edennyt poliittisten erimielisyyksien ja vaalikiireiden takia..

Tavoitteena on tasapainottaa kaupungin taloutta yhteensä 50 miljoonalla eurolla seuraavan neljän vuoden aikana, turvata asukaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut sekä varmistaa investointikyky kasvun ja kehittämisen mahdollistamiseksi.

Apuna ohjelman tekemisessä on tunnettu kuntatalouden konsultti, hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä Perlacon Oy:stä. Hän on konsultoinut urallaan 250 kuntaa ja auttanut myös muita suuria kaupunkeja kasvun haasteissa.

Turun alijäämä oli viime vuonna noin 48 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus näyttää alijäämän kasvavan viime vuodesta.

Talouden tasapainottamiseksi etsitään keinot koskien kaikkia kaupungin toimialoja. Myös konsernin eri yhtiöitä ja kuntayhtymien toimintaa tarkastellaan. Tavoitteena on myös lisätä eri toimin tuottavuutta ja tuloja, löytää uusia tapoja järjestää palveluita sekä hallita investointeja.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina.