1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. hylyt

Sukeltajat etsivät aivan eri alusta – Suomen edustalta löytyi yllättäen kolme uutta hylkyä

Nyt löytyneistä hylyistä kaksi on sellaisia, joita tutkijat eivät ole aikaisemmin paikantaneet.

hylyt
Sukellusrobotti tutkimassa hylkyä Tiutisen itäpuolella.
Sukellusrobotin ottama kuva mahdollisesta venäläisaluksesta.Museovirasto

Sukeltajat ovat tehneet odottamattomia löytöjä itäisellä Suomenlahdella.

Merivartioston sukeltajat löysivät viime viikolla kolme hylkyä Kotkan Tiutisen itäpuolelta. Museoviraston ja Merivartioston yhteisen sukellusleirin hylkylöydöistä kaksi on sellaisia, joiden paikoista tutkijoilla ei ollut aiempaa tietoa.Hylyt löytyivät viistokaikuluotaimen ja sukellusrobotin avulla.

Kolmas puinen hylky havaittiin vanhan St. Nikolai -aluksen ympäristöstä.

Museovirasto arvioi alusten todennäköisesti uponneen Ruotsinsalmen taisteluissa vuosien 1788 ja 1790 välillä.

Suomen merimuseon projektitutkija Marcus Lepolan mukaan löydetyt hylyt parantavat kuvaa Ruotsinsalmen ensimmäisen taistelun yksityiskohdista.

– Taistelun vaiheista on paljon ristiriitaista tietoa, mutta hylyt selventävät nykykäsitystä, Lepola toteaa.

hylky
Viistokaikuluotaimen piirtämä kuva mahdollisesta venäläisestä aluksesta.Marcus Lepola

Kyljessä kirveellä iskettyjä reikiä

Ensimmäinen löytö oli 38 metriä pitkä alus, jonka tutkijat olettavat olevan fregatti.

Alun perin projektitutkija Marcus Lepola lähetti sukeltajat etsimään 1700-luvulla itäisellä Suomenlahdella liikkunutta alusta.

– Lähetin sukeltajat etsimään kaleeria, joka lähteiden mukaan oli uponnut näille tienoille. Sen sijaan löytyi yllättäen ruotsalaisten upottama fregatti, Lepola sanoo.

Tuon ajan kaleeria pidetään hitaana puualuksena, joka liikkui sekä soutamalla että purjehtimalla. Isoimmissa saattoi olla yli sata miehistön jäsentä.

Historialähteiden mukaan fregatti upotettiin väyläesteeksi Ruotsin armeijan luutnantti Nils Bruncronan käskystä. Lähteiden mukaan upotus tapahtui Ruotsinsalmen ensimmäisen meritaistelun aattona vuonna 1789. Sukelluskameran ottamista kuvissa näkyvät aluksen kyljessä olevat kirveellä isketyt reiät sekä kivillä täytetty runko.

Ruotsinsalmeen sekä kapeikkoihin upotettiin taisteluissa esteeksi ainakin kuusi alusta, joista vain tämä yksi on enää paikoillaan ja koossa. Muut on rikottu ja ruopattu pois.

reikä hylyssä
Videokuvasta otetussa kuvakaappauksessa näkyy reikä väyläesteeksi upotetun aluksen kyljessä.Marcus Lepola

Uutta tietoa St. Nikolaista

Toinen uusi löytö oli 20-metrinen puualus. Arkistolähteet mainitsevat, että Ruotsinsalmen ensimmäisessä taistelussa hylyn sijaintipaikan läheisyyteen olisi uponnut venäläinen alus. Tutkijat arvelevat, että kyseessä on nyt löytynyt hylky.

Näiden uusien löytöjen lisäksi merivartiosto tutki pahasti hajonneen venäläisen fregatin St. Nikolain hylyn ympäristöä. Tunnetun hylyn vierestä löytyi noin 15 metriä pitkä puurakenne, joka nyt varmentui erilliseksi alukseksi. Aiemmin puuaineksen on epäilty olevan peräisin St. Nikolain hylystä.

Hylkyjen löytöaluetta pidetään historiarikkaana. Kotkan edustalta on paikannettu jo aikaisemmin toistakymmentä Ruotsinsalmen meritaisteluiden aikaista hylkyä. Suomen merimuseon mukaan niiden arvoa ei ole täysin ymmärretty.

– Alue on koko maailman mittakaavassa ainutlaatuinen meriarkeologinen kohde. Se on tosi suuri ja hylkyjä on paljon. Näin vanhoja ja laajoja taistelualueita, joissa olisi näin paljon hylkyjä jäljellä, ei ole muualla, arvioi merimuseon johtaja Tiina Mertanen Ylelle viime vuonna.

Vielä osin tuntematon aarre

Ruotsinsalmen meritaistelut käytiin Venäjän ja Ruotsin välillä vuosina 1789 ja 1790 osana kuningas Kustaa III:n sotaa. Jälkimmäinen tunnetaan Pohjoismaiden suurimpana meritaisteluna. Arviot miesten ja alusten määrästä vaihtelevat, mutta sotaan osallistui todennäköisesti noin 30 000 miestä ja satoja aluksia.

Tuhannet venäläiset menettivät taistelussa henkensä.

ROV-sukeltajat tekivät hylkysukellusta Kotkan edustalla.
Merivartiosto teki uudet hylkylöydöt Kotkan edustalta, Tiutisen itäpuolelta.Museovirasto

Merimuseo on arvioinut aiemmin, että joukko meriarkeologeja ja sotahistorian tutkijoita tuntee Ruotsinsalmen hylyt ja niiden historiallisen arvon hyvin. Tapahtumista on ilmestynyt viime vuosina myös uusia tutkimuksia. Kansalaisten keskuuteen tieto ei ole sukeltajia lukuun ottamatta kovin laajasti levinnyt, vaikka hylkyjä on tutkittu ahkerasti etenkin 1960–1980-luvuilla.

Kotkan edustalla on vielä lukuisia löytämättömiä hylkyjä. Merenalaisten aarteiden lisäksi Tiutisen saarella on jäljellä Ruotsinsalmen taistelujen jälkeen rakennettujen linnoitusten raunioita.

– Täällä asutaan historian keskellä, merimuseon tutkija Marcus Lepola sanoo.

Meriarkeologit tekevät Kotkan edustan uusiin hylkyihin tutkimussukelluksia juhannusviikolla.

Lue seuraavaksi