Tieliikenteen määrä ei kasva yhtä nopeasti kuin ennen – Väylävirasto ennustaa kasvun leikkautuvan vuoden 2030 jälkeen

Ennusteen taustalla ovat kaupungistuminen ja väestönkasvun hiipuminen.

tieliikenne
Kaksi rekkaa moottoritien liityymässä
Esimerkiksi Jyväskylässä rakennettavalla Kirri-Tikkakoski-moottoritiellä liikenteen määrä ei ennusteen mukaan seuraavilla vuosikymmenillä kasva yhtä nopeasti kuin nytIsto Janhunen / Yle

Liikenteen määrän kasvu hidastuu koko maassa vuoden 2030 jälkeen, ennustaa Väylävirasto.

– Keskittyminen kasvaville kaupunkiseuduille lyhentää matkoja ja vähentää liikennettä. Myös maahanmuutto keskittyy kaupunkiseuduille, sanoo liikennejärjestelmäasiantuntija Jukka Peura Väylävirastosta.

Kasvuennusteet tehdään Väylävirastossa neljän vuoden välein koko maahan sekä erikseen maakuntiin ja päätierverkon vilkkaimmille väylille.

Ennusteet vaikuttavat tieremontteihin

Ennusteita käytetään muun muassa tiehankkeiden tarpeellisuuden arviointiin. Tiehankkeita suunniteltaessa liikennemäärä täytyy ennustaa vielä normaalia tarkemmin, juuri sille tienpätkälle, jolle remonttia kaavaillaan.

Kirri–Tikkakoski-moottoritiehanke
Teemu Kakko / Yle

Tiehankkeet suunnitellaan ja valmistellaan ely-keskuksissa, joissa pieneneviin ennusteisiin suhtaudutaan hieman epäillen.

– Liikenteen määrän kasvu tulee varmaan jollain tavalla hidastumaan, mutta ennustamisessa on vähän varmaan politiikkaakin taustalla. Että halutaan, että asiat menevät näin. Kumipyörillä kuitenkin liikutaan edelleen paljon, projektipäällikkö Kari Komi Keski-Suomen ely-keskuksesta arvioi.

Kari Komi, projektipäällikkö, Keski-Suomen Ely-keskus
Kari Komi.Isto Janhunen / Yle

Kehittämispäällikkö Timo Järvinen Pohjois-Savon ely-keskuksesta uskoo pienenevien ennusteiden liittyvän heikon taloudellisen ajan pieniin liikennemääriin.

– Nousukauden myötä ainakin raskas liikenne lisääntyy varmasti, Järvinen toteaa.

"Ennusteet menevät kaikki rikki"

Sekä Keski-Suomen että Pohjois-Savon ely-keskuksen alueella on käynnissä suuri valtatien parannushanke. Jyväskylässä rakennetaan Nelostielle kauan odotettua Kirri-Tikkakoski-moottoritietä ja Mikkelin ja Juvan välillä meneillään on Vitostien remontti.

Molemmat hankkeet on hyväksytty silloin, kun liikenteen kasvukäyrät ovat olleet jyrkempiä.

Mikkeli–Juva-tien parantaminen
Vuoden 2018 ja 2030 välillä kasvu on reippaampaa, kuin vuoden 2030 jälkeen.Teemu Kakko / Yle

Aiemmin tiehankkeiden yhteydessä oli mahdollista käyttää Väyläviraston ennusteista poikkeavia kasvukertoimia, jos siihen oli perusteita. Nyt hankearviointia on uudistettu niin, että kaikki tiehankkeet Suomessa ovat vertailukelpoisia.

Maankäyttö lisää liikennettä

Keski-Suomen ely-keskuksen Kari Komin mukaan tiehankkeisiin liittyvässä ennustamisessa ongelmallista on se, ettei maankäytön muutoksia pystytä ottamaan huomioon.

Esimerkiksi Kirri-Tikkakoski-moottoritie vetää Komin mukaan todennäköisesti yrityksiä ja teollisuutta puoleensa, mutta koska kaikesta ei vielä hankkeen toteutusvaiheessakaan ole varmaa tietoa, ennusteet menevät usein alakanttiin.

– Maankäytön lisääntyessä tuolla välillä liikennemäärät eivät ehkä pysy sillä tasolla, mitä nyt on arvioitu. Kun lukuja sitten vuosien päästä katsotaan läpi, nämä ennusteen menevät kaikki rikki. Niin ne ovat menneet tähänkin mennessä, Komi toteaa.

Taustalla tilastot ja tehdyt päätökset

Ely-keskuksissa ei haluta uskoa, että pienet ennusteet aiheuttaisivat tulevien tiehankkeiden kariutumista.

– Jos ennusteet käytetään kaikkialla Suomessa samalla lailla hyödyksi, sillä ei pitäisi olla vaikutusta Keski-Suomen tieverkkoon, Kari Komi toteaa.

Äänekosken 4-tien uusi liityymä
Nelostien uusi liittymä Äänekosken kohdalla.

Liikenteen kasvuennusteiden taustalla on tilastoja esimerkiksi väestönkasvusta, talouden kehityksestä ja ilmastonmuutoksen torjunnan ja digitalisaation vaikutuksista. Jukka Peura Väylävirastosta kertoo, että sellaisia poliittisia ohjauskeinoja ei ole otettu huomioon, joista ei ole vielä tehty päätöksiä.

– Esimerkiksi uuteen hallitusohjelmaan kirjattuja ilmastotavoitteita ei ole voitu huomioida viimeisimmissä ennusteissa.