Lappeenranta ei aio luovuttaa Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon kanssa – korkeimpaan hallinto-oikeuteen on lähdössä valituslupahakemus

Kaupunginhallitus päättää valitusluvan hakemisesta maanantaina.

jäteveden käsittely
Jätevedenpuhdistamo Lappeenrannessa.
Lappeeranta aikoo hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksesta. Kuvassa nykyisin käytössä oleva Toikansuon jätevedenpuhdistamoSilva Laakso / Yle

Lappeenrannan kaupunki aikoo hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamoa koskevasta ympäristölupapäätöksestä.

Vaasan hallinto-oikeus kumosi suunnitteilla olevan Hyväristönmäen ympäristöluvan viime kuussa.

Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan Energia -yhtiö ovat pohtineet valitusluvan perusteita. Yksi on aikataulu.

Hallinto-oikeuden päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupungin on aloitettava jätevedenpuhdistamon suunnittelu ja valmistelu alusta. Tämä viivästyttää merkittävästi uuden tehokkaan jätevedenpuhdistamon rakentamista ja käyttöönottoa.

Samalla nykyiselle Toikansuon jätevedenpuhdistamolle pitää tehdä investointeja, jotka eivät kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisia. Jätevedenpuhdistamo on elinkaarensa loppupäässä.

Purkuvesistön sopivuudesta erilaiset näkemykset

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Hyväristönmäen jätervedenpuhdistamon ympäristöluvan muun muassa siksi, ettei se hyväksy puhdistettujen jätevesien johtamista Rakkolanjokeen. Rakkolanjoki on nykyisenkin Toikansuon jätevedenpuhdistamon purkuvesistö.

Hallinto-oikeuden ratkaisu tarkoittaa käytännössä sitä, että puhdistetut jätevedet pitäisi johtaa Saimaaseen. Se on kaupungin ja energiayhtiön mukaan imagollisesti ongelmallista.

Valituslupaa pohtinut työryhmä hämmästelee myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja hallinto-oikeuden erilaisia näkemyksiä Rakkolanjoen sopivuudesta purkuvesistöksi.

Aluehallintoviraston myöntämässä ympäristöluvassa todetaan selvityksiin perustuen, että Rakkolanjoki on toteuttamiskelpoisin vaihtoehto. Hallinto-oikeus kuitenkin päätyi erilaiseen lopputulokseen.

Hallinto-oikeus totesi, että uudeltakin jätevedenpuhdistamolta tulevat puhdistetut jätevedet pilaavat Rakkolanjokea ja edelleen Haapajärveä merkittävästi. Kaupunki ja energiayhtiö kummeksuvat näkemystä.

Uuden jätevedenpuhdistamon puhdistusteho olisi huomattavasti nykyistä Toikansuota parempi, ja purkuvesistön fosforikuormitus alenisi viidesosaan nykyisestä tasosta. Puhdistamolta tuleva vesi parantaisi merkittävästi Rakkolanjoen ja Haapajärven tilaa.

Lisäksi purkuvesistön vesimäärä ja virtaama vähenisivät huomattavasti, mikäli puhdistettujen jätevesien johtaminen lopettaisiin kokonaan. Tämä johtaisi mahdollisesti vedenlaadun ongelmiin Haapajärvessä. Tämän näkemyksen kaupunki ja energiayhtiö perustavat vesistöasiantuntijan arvioihin.

Kaavoitustilanne ei kaupungin mukaan ole epäselvä

Vaasan hallinto-oikeus perusteli Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan kumoamista myös epäselvällä kaavoitustilanteella.

Kaupungin ja energiayhtiön mukaan tilanne ei ole epäselvä, koska alueen kaavoitusta on alettu täydentää. Täydennystyöt alkoivat sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus kumosi jätevedenpuhdistamon kaavan.

Valitusluvan hakeminen korkeimmasta hallinto-oikeudesta on esillä kaupunginhallituksessa ensi maanantaina. Samalla Lappeenrannan Energia -konserniin on lähdössä ohjeistus alkaa selvittää uutta puhdistettujen jätevesien purkuvesistöratkaisua.