Rotvallikiven hukkapaloja tonnikaupalla - järkevää käyttöä kasoille on vaikea löytää

Pirkanmaan liiton selvityksen mukaan maakunnassa on kasoissa sivukiveä lähes vuoden murskekulutuksen verran.

Pirkanmaa
Läheltä
Yle

Kiviteollisuuden ylijäämäainekselle on hankala löytää järkevää käyttöä.

Luonnonkivestä valmistetaan esimerkiksi rakennus- ja katukiviä. Kuitenkin valtaosa kalliosta irroitetusta aineksesta jää yleensä kasoihin.

Pirkanmaan liiton selvityksen mukaan alueella on varastoituna noin 6 miljoonaa tonnia sivukiveä, joka vastaa lähes vuoden kiviaineksen käyttöä.

Pirkanmaalla louhitaan graniittia etenkin Ylöjärven ja Tampereen pohjoisosissa, liuskekiveä Orivedellä.

Tavallista kalliomursketta on kuitenkin riittänyt. Sivukivestä näyttäisi olevan eniten hyötyä kuntien paikallisissa urakoissa.