Kohtalokas noidankehä: Muistin heikkeneminen lisää yksinäisyyttä ja yksinäisyys muistin heikkenemistä

Yksinäiset saavat muita todennäköisemmin myös sydänoireita.

yksinäisyys
Mies seisoo laiturilla ja katsoo merelle
Yksinäisyys ei tee ihmisille hyvää.Tiina Jutila / Yle

Yksinäisyyden ja muistin heikkenemisen yhteys on saanut lisää vahvistusta. Jo aiemmin on havaittu, että yksinäisyys näyttää heikentävän kuusikymppisten muistia. Tuoreen tutkimuksen mukaan muistiongelmat voivat puolestaan altistaa yksinäisyydelle. Asiasta kertoo uutispalvelu Duodecim (siirryt toiseen palveluun).

Samaan viittaavia tuloksia on saatu aiemminkin. Näissä tutkimuksissa on kuitenkin jäänyt epäselväksi, toimiiko yksinäisyyden ja muistin heikkenemisen yhteys kumpaankin suuntaan.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat 5 900 keskimäärin 65-vuotiaan kymmenvuotiseen seurantaan, jonka aikana osallistujille tehtiin muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja mittaavia testejä joka toinen vuosi. Samassa yhteydessä osallistujilta kyseltiin yksinäisyydestä.

Itsensä yksinäiseksi kokeneet pärjäsivät muistia ja kielellisiä taitoja mittaavissa testeissä muita huonommin tutkimuksen alussa. Heidän muistinsa myös heikkeni todennäköisemmin kuin muiden osallistujien.

Hyvin muistitesteissä tutkimuksen alussa pärjänneet välttyivät muita todennäköisemmin yksinäisyydeltä seurannan aikana. Muistin heikkeneminen puolestaan lisäsi yksinäisyyttä, tulokset osoittivat.

Aiempien tutkimusten perusteella yksinäiset ja itsensä sosiaalisesti eristyneiksi kokevat saavat todennäköisemmin myös sydänoireita, kuten sydänkohtauksen, rasitusrintakipuja tai jonkin aivoverenkiertohäiriön.

Tutkimus julkaistiin International Journal of Epidemiology -lehdessä.