Varkauden kotihoidon ongelmia yritetään ratkoa: sijaisia ei tahdo löytyä eikä se ole vain Varkauden ongelma

Varkauden kotihoidon työntekijöillä on ollut paljon sairauspoissaoloja ja sijaisten palkkaaminen on vaikeaa.

Varkaus
Lähihoitaja tiskaa kotona, 95 vuotias veteraani istuu keittiössä.
Lähihoitaja tiskaa vanhuksen kotona. Arkistokuva.Isto Janhunen / Yle

Kotihoidon liian suureksi kasvanutta työtaakkaa on pyritty keventämään Varkaudessa. Kotihoidon työntekijöillä on ollut paljon sairauspoissaoloja ja sijaisten palkkaaminen on vaikeaa. Työpäivät venyvät vieläkin ajoittain pitkiksi. Kotihoidon asiakasmäärät eivät ole kuitenkaan merkittävästi kasvaneet.

Varkauden kaupungin kotihoidon esimiehen Reetta Kettusen mukaan työpäivää on sujuvoitettu muun muassa siten, ettei aikaa kuluisi liikaa autolla paikasta toiseen ajamiseen. Lisäksi on parannettu uusien työntekijöiden perehdyttämistä, pyritty helpottamaan sijaisten saatavuutta äkillisiä poissaoloja paikkaamaan, asiakaslistoja on optimoitu ja omahoitajuutta kehitetty.

Aamujen ja iltojen kiirettä on paikattu myös ostopalveluilla yksityisiltä yrityksiltä sekä vuokratyövoimalla. Vakinaisia sijaisia haluttaisiin lisätä, mutta työntekijöiden palkkaamisessa on isoja ongelmia. Samaa viestiä on tullut myös esimerkiksi Kuopiosta.

– Sijaistilanne on ollut vuoden aikana huono. Tilanne oli keväällä jo akuuteissa tilanteissa parempi, mutta nyt on taas pulaa sijaistajista. Tämä ei ole vain Varkauden ja kotihoidon ongelma, vaan koskee laajemmin vanhusten hoivaa, Kettunen sanoo.

Varkauden kotihoidon tilannetta on käsitelty myös aluehallintovirastossa. AVIn työsuojeluviranomaiset ovat kehottaneet kaupunkia toimiin kotihoidon kuormittavuuden vähentämiseksi.

AVI antoi toukokuussa ratkaisun, jonka mukaan Varkauden kaupunki on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin asiassa. Sen mukaan asiaa pitää kuitenkin seurata yhteistyössä työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa.