Kiivas rakentaminen kaventaa pääkaupunkiseudun vihreää alaa

Ilmakuvat paljastavat, että puiden ja kasvien peittämä maa-ala pieneni viisi prosenttiyksikköä vuosina 2015–2017.

pääkaupunkiseudut
Läheltä
Yle

Puiden ja kasvien peittämä pinta-ala on vähentynyt pääkaupunkiseudulla nopeasti.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n mukaan viherpinnan laajuus on pienentynyt yli viisi prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa. Uusimmat tiedot ovat vuodelta 2017 ja ne on saatu ilmakuvauksissa ja laserkeilauksella.

Muutos johtuu nopeasta rakentamisesta. Seututietoasiantuntija Mikko Pusa HSY:stä arvioi, että muutos on ollut melko nopea.

Pääkaupunkiseudun sekä Kirkkonummen ja Keravan viherpinnan laajuus on yhä noin 60 prosenttia. Seudun viheralaa pitävät yllä erityisesti Espoon ja Vantaan laajat metsäalueet.

Maanpeiteaineistoa käytetään ilmastonmuutoksen sopeutumisen suunnittelussa, erityisesti kaupunkialueilla.