Kuopionlahdelle syntymässä julkisten rakennusten kulttuurikeskittymä sekä aukioiden ja puistojen kokonaisuus – kaavahankkeet taas esille

Korkean kongressihotellin suhdetta maisemaan on tutkittu tarkemmin kevään jälkeen ja havainnollistettu uusilla kuvilla.

Kuopio
Havainnekuva Kuopionlahdelta.
Havainnekuva Kuopionlahden alueen suunnitelmista, joihin lukeutuu muun muassa korkea hotelli- ja kongressikeskus.Kuopion kaupunki

Kuopionlahden alueen isoja rakennussuunnitelmia on jälleen muokattu. Kuopionlahdelle ollaan rakentamassa muun muassa 22-kerroksista hotelli- ja kongressikeskusta, taidelukio Lumitia sekä aukio-, puisto- ja ranta-alueiden kokonaisuutta.

Suunnitelmat vaativat asemakaavan muutosta, josta tehtyihin ehdotuksiin on tehty muutoksia kevään jälkeen. Siksi aineisto aiotaan laittaa uudelleen esille.

Maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnitelmia muokattu

Päivitetyt asemakaavan muutosehdotukset mukailevat pitkälti edellisiä ehdotuksia. Ne pohjautuvat aiemmin järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittajatyöhön ja sen arvostelupöytäkirjan suosituksiin.

Vanhalta yhteiskoululta Kuopionlahden rannalle, Haapaniemen kadun varteen muodostuu julkisten rakennusten rivistö, jonka itäpuolelle sijoitetaan uusi kaupunkiaukioiden sarja. Aukiota rajaavat Puijonkadun puolella uudet kaupunkikerrostalot, jotka suojaavat aukiota myös liikennemelulta. Uusi taidelukio Lumit sekä sen viereiset aukiot rakennetaan Musiikkikeskuksen pohjoispuolelle.

Yksi kaavan keskeisistä tavoitteista on muodostaa alueen keskelle, torilta Kuopionlahden rantaan ulottuvalle Hallikadun osalle, Kuopiolle ominainen rännikatuteema, eräänlainen taidekuja. Rännikadun päätepisteenä tulee olemaan Kuopionlahden rannalle sijoittuva Järvi-Suomen matkailupalvelujen keskus ”Hot Spot”.

Kaavaehdotuksen suurimmat muutokset koskevat alueen maanalaista pysäköintilaitosta, joka on jaettu uusissa kaavaehdotuksissa kahteen erilliseen laitokseen: kaupungin yleiseen sekä hotelli- ja kongressikeskuksen pysäköintilaitokseen.

Myös korkean kongressihotellin suhdetta maisemaan on tutkittu tarkemmin kevään jälkeen ja havainnollistettu uusilla kuvilla Itkonniemeltä, Lehtonimestä, Kärängän sillalta sekä Puijon tornista.

Kaupunkirakennelautakunta käsittelee kaavaehdotuksia kokouksessaan 12. kesäkuuta. Silloin ne on tarkoitus hyväksyä ja asettaa uudelleen nähtäville valtuustotalolle 17.6.–4.8.2019 sekä Kuopion kaupungin verkkosivuille.