Kasvaviin potilasmääriin varaudutaan: Oysiin avataan uusia leikkaussaleja ja vuodeosasto, myös pohjoisen oma lääkäriosuuskunta etenee

Hoitojonoja lyhennetään Oysin perustettavalla kolmella uudella leikkaussalilla ja yhdellä uudella vuodeosastolla.

Oulu
Oulun yliopistollisen sairaalan avosairaala.
Jaakko Mäntymaa / Yle

Oys haluaa purkaa potilasjonoja ja sairaalaan avataan kolme uutta leikkaussalia ja yksi uusi vuodeosasto.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on myös hyväksynyt niin sanotun lääkäripoolin perustamisen.

Kyseessä on pohjoisen viiden sairaanhoitopiirin alueelle perustettava osuuskunta, jolla halutaan varmistaa osaamisen säilyminen Pohjois-Suomen erityisvastuualueen päivystävissä sairaaloissa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiriin johtaja Ilkka Luoma kertoo, että Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tehnyt jo puoltavan päätöksen mukaan lähdöstä. Kainuu, Lappi ja Länsipohja tekevät ratkaisut lähiaikoina.

Satoja erikoislääkäreitä houkutellaan jäämään pohjoiseen tarjoamalla lisätöitä uudessa osuuskuntapohjaisessa lääkäripoolissa.

Sairaanhoitopiirit voivat hankkia osuuskunnalta niitä erikoissairaanhoidon palveluja, joita ne eivät pysty tuottamaan itse. Samalla turvataan päivystyksen valmius keskussairaaloissa.

Käytännössä viisi pohjoista sairaanhoitopiiriä jakavat jatkossa leikkaukset.
Jatkossa esimerkiksi rintasyöpä- ja paksusuolenleikkaukset tehtäisiin Oulun yliopistollisessa sairaala.

Taustalla on ministeriön vaatimus keskittää hoitoja yhä suurempiin sairaaloihin, jonka vuoksi erikoislääkäreitä lähtee etelään.

Osaajapula syvenee pohjoisessa myös eläköitymisen myötä.

Osuuskunnasta toivotaan ratkaisua myös hoitojonojen lyhentämiseen.