Sosteri etsii säästöjä sosiaalipalveluista

Edessä on muutoksia ja uudistuksia, joilla pyritään saamaan sosiaalipalveluiden toimintakulut kuriin.

sosiaalipalvelut
Läheltä
Yle

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri jatkaa säästötoimia. Sosiaalipalvelujen kaikille vastuualueille on luvassa muutoksia ja palvelurakenteen uudistuksia, jotta kuntalaskutus saadaan pienenemään.

Sosiaalipalveluissa toiminnan kulut ovat alkuvuoden aikana olleet arvioitua suuremmat. Savonlinnan kaupunki on asettanut Sosterille tavoitteen, että kaupungin kuntalaskutuksen pitää pienentyä miljoona euroa vuosittain aikavälillä 2020-2022.

Erikoissairaanhoidossa toiminnan kulut ovat alkuvuonna pysyneet talousarvion asettamassa raamissa, perusterveydenhuollossa kulut ovat jopa arvioitua pienemmät.

Sosterin hallitus käsitteli eilen kokouksessaan kuntayhtymän taloutta.