Kyläläisten vastustus tehosi: Lempäälään suunniteltu murskaamo ei saanut ympäristölupaa

Korkein hallinto-oikeus palautti Kuljun Asemakylään suunnitellun murskaamon lupa-asian Lempäälän kuntaan.

Lempäälä
Lempäälän Kylmäkorventie ylhäältä katsottuna.
Kiviainesta kuljettavat kuorma-autot kulkisivat aivan asutuksen vierestä.Antti Eintola / Yle

Lempäälään suunniteltu kiven louhinta ja murskaus on joutunut vastatuuleen.

Korkein hallinto-oikeus palautti Kuljun Asemakylän murskaamon lupa-asian Lempäälän kuntaan.

Ylimmän oikeusasteen mukaan liikenteen melun, tärinän ja pölyn aiheuttamaa haittaa ei ollut otettu lupamääräyksissä riittävästi huomioon.

Kiviaines kuljetettaisiin kylämäisen asutuksen läpi. Kuljun Asemakylän asukkaat ovat vastustaneet tiukasti kaavailtua kuorma-autorallia.