Tunti lisää vieraan kielen opetusta Hämeenlinnan eka- ja tokaluokkalaisille

Lisäys otetaan käyttöön ensi vuoden tammikuussa.

Kielikoulutus ja kieliopinnot
Seminaarin koulun luokkahuone.
Nina Keski-Korpela / Yle

Peruskoulun eka- ja tokaluokkalaiset saavat lisää vieraan kielen opetusta Hämeenlinnassa.

Lisäys ensimmäisen pitkän vieraan kielen opetukseen otetaan käyttöön kevätlukukauden 2020 alussa. Asian on hyväksynyt Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta.

Yksi vuosiviikkotunti lisätään ekaluokkalaisten ensimmäiseen pitkään vieraaseen kieleen (A1-kieli) ja toinen vuosiviikkotunti tokaluokkalaisten A1-kieleen.

Yksi vuosiviikkotunti tarkoittaa käytännössä 38 tuntia opetusta koko lukuvuoden aikana.

Lisäys noudattaa Valtioneuvoston viime vuoden syyskuussa tekemää päätöstä, joka koskee perusopetuksen valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa.