Olli Wikberg elintarvikemarkkinavaltuutetuksi

Virka on uusi ja se perustuu 1. tammikuuta 2019 voimaantulleeseen elintarvikemarkkinalakiin.

elintarvikevalvonta
Valion vuonna 2017 avattu tehdas Riihimäellä.
Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtäviin kuuluu elintarvikeketjun toimintaan liittyvien suositusten, lausuntojen ja ehdotusten antaminen sekä hyviin liiketapoihin liittyvää tiedotus ja neuvonta.Toni Määttä / Yle

Hallitus on nimittänyt elintarvikemarkinavaltuutetun virkaan oikeustieteen tohtorin ja varatuomarin Olli Wikbergin. Hänen kautensa alkaa 1. syyskuuta ja kestää elokuun viimeiseen päivään 2024 asti.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtäviin kuuluu elintarvikeketjun toimintaan liittyvien suositusten, lausuntojen ja ehdotusten antaminen sekä hyviin liiketapoihin liittyvää tiedotus ja neuvonta.

Lisäksi valtuutettu valvoo elintarvikeketjun sopimusten määrämuotoisuutta ja sisältöä koskevien vaatimusten sekä kohtuuttomia ehtoja ja käytäntöjä sekä sopimatonta menettelyä koskevien kieltojen noudattamista.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä katsoo uudella valtuutetulla olevan keskeinen rooli elintarvikemarkkinalain hengen toteutumisessa.

– Ensimmäistä kertaa Suomesta löytyy nyt viranomainen, jolla on riittävät resurssit ja keinot puuttua ruokaketjun sopimattomiin käytänteisiin. Vastavalittu valtuutettu on keskeisessä roolissa vastaamassa lain hengen toteutumisesta ruokaketjussa, toteaa Leppä Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun virka oli avoinna toistamiseen, koska ensimmäinen kierros tuotti liian vähän hakemuksia.

Elintarvikemarkinavaltuutetun virka on uusi ja se perustuu 1. tammikuuta 2019 voimaantulleeseen elintarvikemarkkinalakiin.