Kahvilayrittäjä sai sakkoja työntekijöiden kameravalvonnasta

Työntekijät kokivat valvonnan ahdistavana. Työnantajan mukaan kameravalvontaa tehtiin varkauksien estämiseksi.

kameravalvonta
kahvikuppi pöydällä
AOP

Pohjoissavolainen kahvilayrittäjä on saanut sakkoja, koska hän tarkkaili työntekijöitään kameran välityksellä. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi yrittäjän sakkoihin yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rikkomisesta.

Hänet tuomittiin 50 päiväsakkoon eli 300 euron sakkorangaistukseen. Lisäksi yrittäjä joutuu maksamaan työntekijöille korvauksia näiden kokemista oikeuden loukkauksista.

Tapaus koski kameravalvonnan käyttöä. Kahvilassa oli tallentava kameravalvonta, ja työnantaja oli kertonut siitä työntekijöille. Työnantaja ei kuitenkaan kertonut, mitä kamera kuvaa ja miten missä tilanteissa tallenteita käytetään. Hän myös jätti kertomatta, että kamera välittää myös ääntä.

Työntekijät kokivat tilanteen ahdistavana, koska työnantaja puuttui heidän työskentelyynsä kameravalvonnasta saatujen havaintojen perusteella. Työnantajan mukaan kameravalvontaa tehtiin varkauksien estämiseksi.

Käräjäoikeus katsoi, että kameravalvonta ei täyttänyt sille laissa säädettyjä edellytyksiä ja sillä oli puututtu työntekijöiden yksityisyyteen enemmän kuin oli välttämätöntä. Oikeus arvioi, että työnantaja käytti kameravalvontaa työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla eikä pelkästään varkauksien estämiseen kuten työnantaja oli sanonut.

AVI: Työntekijällä oikeus yksityisyyden suojaan

Aluehallintoviraston mukaan kameravalvonnassa on otettava huomioon työntekijän oikeus yksityisyyden suojaan.

Työsuojelun vastuualueen ylitarkastaja Auni Miettinen Itä-Suomen aluehallintovirastosta toteaa, että työnantajalla on oikeus toteuttaa kameravalvontaa esimerkiksi omaisuutensa turvaamiseksi.

– Kameroiden kohdentaminen työntekijöiden työpisteisiin on sallittu vain tietyissä, laissa erikseen mainituissa tilanteissa, AVI painottaa tiedotteessaan.

Kameravalvonnan toteuttamista on AVIn mukaan käsiteltävä työpaikalla yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa.
Työntekijöille pitää kertoa mitä kuvataan ja miksi, sekä se milloin ja mihin tarkoitukseen valvontakameroiden kautta saatuja tietoja käytetään.