Hyppää sisältöön

Yllätys: Odotukset ylittyivät ja pääkaupunkiseudulle tulee tuhansia uusia asuntoja – Myös kohtuuhintainen asuminen lisääntyy vähitellen

Myös uusi hallitus aikoo kirittää asuntorakentamista tiivistämällä yhteistyötä kaupunkien kanssa.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Rakennuskurjet ovat olleet tuttu näky pääkaupunkiseudulla koko edellisen hallituskauden ajan. Uusien asuntojen rakentamista on vauhdittanut paitsi myönteinen talouskehitys, myös valtion ja kuntien välisen yhtyeistyön tiivistäminen.

Valtio ja Helsingin seudun kunnat solmivat 2016 maankäyttöä, asumista ja likkennehankkeita koskevat niin kutsutut MAL-sopimukset, joilla tavoiteltiin kaikkiaan 60 000:ta uutta asuntoa.

– Asuntorakentaminen on erittäin korkealla tasolla ja nykyisen nelivuotiskauden tavoite tulee ylittymään selvästi, ympäristöministeriön asuntoneuvos Tommi Laanti sanoo.

Ympäristöministeriön ennakkoarvion mukaan uusia asuntoja on valmistumassa sopimuskaudella jopa 63 000. Pääkaupunkiseudun asuntorakentamisessa hätyytellään jo 70-luvun parhaiden vuosien tasoa.

– Myös pitkään jatkunut hyvä suhdanne asuntorakentamisessa on auttanut tavoitteen saavuttamisessa, mutta kyllä näiden sopimuksessa mukana olevien Helsingin seudun kuntien tahtotila, jolla on voitu parantaa asuntotuotannon edellytyksiä on merkittävästi tässä auttanut, Laanti summaa.

MAL-sopimukset myös uuden hallituksen ohjelmassa

Valtion ja kuntien välistä yhteistyötä tiivistävät maankäyttöä, asuntorakentamista ja liikennehankkeita koskevat MAL-sopimukset löytyvät myös vastikään työnsä aloittaneen pääministeri Antti Rinteen (sd.) johtaman uuden hallituksen ohjelmasta. Valtion ja kuntien välisten sopimusten aikajännettä on myös tarkoitus pidentää nykyisestä neljästä vuodesta kahteentoista vuoteen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus kiittelee uuden hallituksen aikeita. Aran mukaan oleellista pääkaupunkiseudun asuntopulan ratkaisemisessa ja kohtuuhintaisten asuntojen lisäämisessä on juuri tiivis yhteistyö kuntien kanssa.

– Sopimuskausien pidentäminen kahteentoista vuoteen on hyvä ajatus. Näin olisi näkymä pidemmälle, kun tavoitellaan lisää asuntoja ja hiilineutraalia Suomea, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtaja Jarmo Linden sanoo.

Linden muistuttaa, että asumisella ja liikenteellä on huomattava merkitys myös päästöjen vähentämisessä.

– Olennaista on, että kaupungit pystyvät jatkossa osoittamaan pitkäjänteisesti riittävästi tonttimaata asuntotuotantoon.

"Myös pienituloisten pitää voida asua kasvukeskuksissa"

MAL-sopimusten kokonaistavoite 2016–2019 on siis ylittymässä komeasti, mutta kohtuuhintaisten asutojen eli esimerkiksi valtion korkotukeman vuokra-asuntojen tuotannon osalta ollaan kuitenkin hieman jäämässä tavoitteesta.

Kohtuuhintaiset asunnot ovat edellytys työvoiman liikkumiselle ja Suomen kilpailukyvyn parantamiselle.

– Myös pienituloisten pitää voida asua kasvukeskuksisssa, Linden sanoo.

Kohtuuhintaisen eli valtion tukeman tuotannon nelivuotistavoite oli 16 500 uutta asuntoa.

Valtion tuella rakennettujen asuntojen vuokrat ovat Helsingissä keskimäärin puolet edullisempia kuin vapailla markkinoilla. Jos kohde on rakennettu valtion korkotukilainalla siinä on noudatettava omakustannusperiaatetta eli vuokraan sisällytetään vain todelliset kustannukset rakentamisesta ja ylläpidosta. Muissa suuremmissa kaupungeissa ero ei kuitenkaan ole näin suuri vaan puhutaan noin parinkymmenen prosentin erosta markkinahintoihin.

– Ongelmia on toki ollut näiden kustannusten kanssa ja joitakin hankkeita on nyt jouduttu karsimaan tai lykkäämään. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtaja Jarmo Linden toteaa.

Ministeriön ennnakkoarvion mukaan myös valtion tukeman tuotannon osalta MAL-kauden tavoitteet ovat toteutumassa noin 90-prosenttisesti.

– Noin 90-prosenttisesti tavoite on toteutumassa ja on parannus aiempaan, mutta hieman toki tältä osin ollaan tavoitteesta jäämässä, ympäristöministeriön asuntoneuvos Tommi Laanti myöntää.

Myös Laanti kiittelee uuden hallituksen kaavailemia pidempiä MAL-sopimuskausia.

– Helsingin-seutu on kasvun veturi, ja tänne tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja ja toimiva liikennejärjestelmä, Laanti sanoo.

Suhdanteilla iso merkitys kohtuuhintaiseen tuotantoon

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtaja Jarmo Linden uskoo, että kipeästi kaivattu kohtuuhintainen asuntotuotanto kasvaa entisestään tulevalla MAL-kaudella.

Linden sanoo, että suhdanteilla on suuri merkitys valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon käynnistämisessä. Valtion korkotukema vuokra-asuntotuotanto toimii suhdanteita vastaan.

– Koska suhdanne on kääntymässä, niin varmasti on paremmat edellytykset tulevalla MAL-kaudella lisätä entisestään tätä Ara-tuotantoa, Linden vakuuttelee.

Lue myös