Uusi hätäkeskusjärjestelmä Erica on lisännyt selvästi poliisin ja ensihoidon kiireellisiä tehtäviä

Asiantuntijoiden mukaan etenkin järjestelmän riskinarviointikyvyssä on parannettavaa.

hätäkeskukset
Hätäkeskus.
Ericaa on kritisoitu muun muassa siitä, että se hälyttää tehtäville liikaa yksiköitä.Toni Pitkänen / Yle

Uusi hätäkeskustietojärjestelmä Erica on kasvattanut poliisin ja ensihoidon kiireellisten tehtävien määrää.

Esimerkiksi ensihoidossa kiireellisten tehtävien osuus kaikista tehtävistä on noussut Erican käyttöönoton jälkeen lähemmäs 15 prosenttiyksikköä, kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksiköstä.

Aiemmin noin viidennes ensihoidon tehtävistä oli määritelty kiireelliseksi, nyt kiireellisiä tehtäviä on jo noin kolmannes kaikista tehtävistä.

Myös Poliisihallituksesta sanotaan, että poliisin A-kiireellisyysluokan tehtävissä on tapahtunut lähikuukausina selkeää kasvua.

Erica-järjestelmään liittyviin ongelmiin on alettu kiinnittää huomiota talven ja kevään aikana, kun Erica on otettu käyttöön koko Suomessa.

Vääriä tulkintoja

Esimerkiksi Kuopion hätäkeskuksessa järjestelmän käyttö alkoi tämän vuoden alussa.

Itä-Suomen poliisin komisarion Pekka Koistisen mukaan kiireellisiksi luokiteltujen tehtävien määrä on sen jälkeen noussut noin kymmenyksellä.

– Myös moniviranomaistehtävät ovat lisääntyneet, Koistinen tietää.

Poliisitarkastaja Marko Savolainen Poliisihallituksesta sanoo, että poliisin kiireellisten tehtävien kasvu on ollut samaa luokkaa koko maassa.

Hänen mukaansa kasvua selittää paitsi uusi järjestelmä, myös inhimilliset virheet.

– Järjestelmän tekemän virheellisen kiireellisyysarvion lisäksi syynä voi yhtä hyvin olla päivystäjän tekemä "virheellinen" valinta, jonka vuoksi tehtävän kiireellisyys nousee korkeimpaan luokkaan, vaikka tilanne olisikin jo hallinnassa. Esimerkiksi maininta henkilöltä löytyneestä teräaseesta voi nostaa tehtävän kiireellisyyttä, vaikka varsinaista hätää ei enää olisikaan, Savolainen havainnollistaa.

Yliarvioi riskit

Niin ikään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluista kerrotaan, että kiireelliset tehtävät ovat lisääntyneet. Ainakin osasyynä voi pitää uutta hätäkeskustietojärjestelmää.

– Eniten keskustelua on herättänyt järjestelmän riskinarvion toimivuus tiettyjen tehtävälajien kohdalla, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin päivystyksen ja ensihoidon palvelukeskusjohtaja Jouni Kurola tietää.

Hänen mukaansa ongelmia on ollut etenkin siinä, että järjestelmä lähettää kiireellisille tehtäville usein liiankin monta yksikköä, eli ikään kuin yliarvioi riskit.

– Tietenkin on tärkeää, että hätätilanteessa resurssit osuvat kohdalleen, eli järjestelmän on tarkoituskin hieman "ylireagoida", Kurola tuumaa.

Kurolan mukaan ongelmaa on pyritty jo korjaamaan, minkä ansiosta järjestelmä toimii tällä hetkellä "kohtalaisesti".

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön asiantuntija Markku Saarinen sanoo, että Erican ansiosta apu tavoittaa potilaan entistä nopeammin, mutta muutoksia tarvitaan edelleen.

– Teemme koko ajan korjausliikkeitä, mutta nekin on tehtävä hallitusti, ettei mennä liikaa toiseen suuntaan, hän tiivistää.

Kone tekee päätökset

Erica-järjestelmää käyttävät Hätäkeskuslaitos, poliisi-, pelastus-, sosiaali- ja terveystoimi sekä Rajavartiolaitos. Muun muassa kaikki kansalaisten hätäpuhelut päätyvät Ericaan.

Ericaa on kritisoitu julkisuudessa (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi siitä, että järjestelmän myötä kone tekee yhä suuremman osan päätöksistä hätäkeskuspäivystäjän puolesta.

Tarkennus 26.06.2019 kello 9:20: Jutun toisessa lauseessa kerrottiin alunperin, että ensihoidon tehtävien määrä on noussut 15 prosenttia. Oikea muoto on prosenttiyksikköä.