1. yle.fi
  2. Uutiset

Metsäkeskus: Nuoria metsiä ja isoja taimikoita voisi hyödyntää reippaasti nykyistä enemmän energiantuotannossa

Nuoria metsiä hoitamalla saataisiin myös järeämpää runkopuuta, jota voidaan käyttää esimerkiksi puurakentamisessa.

metsät
Suomalaista metsää ja kaadettuja puita.
Metsäkeskuksen mukaan metsien hoidosta saatavaa puuta voisi käyttää nykyistä enemmän energianlähteenä.Ismo Pekkarinen / AOP

Nuoria metsiä ja taimikoita voisi hyödyntää nykyistä enemmän esimerkiksi energialähteenä. Suomen metsäkeskuksen mukaan nuoria metsiä ja isoja taimikoita harvennetaan tavoitteita reippaasti vähemmän.

Esimerkiksi Pohjois-Savossa tavoitteena on, että nuorten metsien hoitoa tehtäisiin lähes 6 000 hehtaarin alueella vuosittain. Pohjois-Karjalassa vastaava tavoite on noin 4 600 hehtaaria.

Hakkuiden määrä vaihtelee vuosittain, mutta tavoitteista on jääty selvästi, kertoo Metsäkeskuksen bioenergian ja biotalouden asiantuntija Urpo Hassinen.

– Vuosina 2015–2017 nuorta metsää on harvennettu Pohjois-Savossa vajaasta 3 000:sta noin 5 000:teen , Pohjois-Karjalassa noin 1 500–2 000 hehtaaria vuosittain. Eli kirittävää on.

Isojen taimikoiden harvennusten osalta Pohjois-Savossa jäädään alle puoleen tavoitteista. Pohjois-Karjalassa tilanne on parempi.

Hoidolla merkitystä myös puurakentamisen kannalta

Asialla on Metsäkeskuksen mukaan merkitystä, koska energia- ja kuitupuun tarve on lisääntymässä.

Hassisen mukaan kaikkea nuoren metsän ja taimikoiden harvennuksista syntyvää materiaalia ei voi käyttää energiana, mutta merkittävää osaa voisi hyödyntää.

Nuorten metsien harvennusten lisääminen nopeuttaa Hassisen mukaan puiden järeytymistä. Järeämpää runkopuuta voidaan käyttää esimerkiksi puurakentamisessa, jolloin hiili varastoituu hyvin pitkäksi aikaa.

– Parempi sitä olisi hakata, jolloin puuta voisi käyttää energiana fossiilisten polttoaineiden tilalla. Pelkästään maahan kaadettuna puu lahotessaan päästää sitomansa hiilidioksidin ilmaan.

Lue seuraavaksi