Pendelöinti kasvattanut suosiotaan Hämeenlinnassa

Asemanrannan alueen kehittyminen ja vuonna 2016 tehdyt junavuorojen vähennykset pitävät pendelöintiin liittyvät asiat keskustelussa.

pendeliliikenne
Hämeenlinnan rautatieasema
Moni työssäkäyvä pendelöi Hämeenlinnan rautatieaseman kautta.Janne Rönkkö / Yle

Pendelöintikyselyn tulosten perusteella etätyön tekeminen on yleistynyt ja yhä useampi hyödyntää työmatkaansa työajaksi. Hämeenlinnan kaupungin toukokuussa teettämästä kyselystä (siirryt toiseen palveluun) käy ilmi, että 40 prosenttia vastaajista teki töitä matkustaessaan työpaikalle. Määrä on 1,5-kertainen vuonna 2016 tehtyyn kyselyyn verrattuna.

Kyselyyn vastanneista selvä enemmistö, noin 80 prosenttia kulki pääosan matkastaan junalla.

Asemanrannan rakentamiseen liittyy kiinteästi parkkihallin rakentaminen alueen asukkaiden ja pendelöijien käyttöön. Kyselyyn vastanneista liki puolet kulkee Hämeenlinnassa linja-auto- tai rautatieasemalle omalla autolla. Kyselyllä kartoitettiinkin autoilijoiden halukkuutta maksaa pysäköinnistä uudessa parkkihallissa. Vastaajista kolmasosa olisi valmiita maksamaan pysäköinnistä.

Lisäksi pendelöintikyselyllä kartoitettiin liikkumiseen liittyviä valintoja. Tärkeimmiksi tekijöiksi liikkumisvalinnoissa nousivat helppous ja toimivat aikataulut. Myös hinta ja nopeus olivat selvästi merkittävämpiä kuin esimerkiksi ympäristöystävällisyys ja hyvät jatkoyhteydet.

Kyselyyn vastasi 468 Hämeenlinnasta tai Hämeenlinnaan pendelöivää. Tuloksia esitellään Hämeenlinnan pendelöintiraadin tilaisuudessa tiistaina 19. kesäkuuta Raatihuoneen valtuustosalissa.