Keliber saa aloittaa valmistelevat työt Syväjärven kaivosalueella

Aluehallintovirasto ei salli vielä Syväjärven ja Heinäjärven tyhjentämistä.

Kaustinen
Keliberin Litiumkaivoksen tutkimustunneli Kokkolan Syväjärvellä.
Keliberin koelouhoksen tutkimustunneli Syväjärvellä.Kalle Niskala / Yle

Kaivosyhtiö Keliber pääsee aloittamaan kaivostoiminnan valmistelevat työt Syväjärven kaivosalueella syksyllä. Syväjärven kaivosalue sijaitsee pääosin Kokkolan ja osittain Kaustisen alueella, 13,5 kilometrin päässä kunnan keskustasta.

Aluehallintovirasto myönsi Keliberille luvan, jonka turvin kaivosyhtiö saa aloittaa kaivosalueella muun muassa maansiirtotyöt, puiden kaatamisen ja tiestön rakentamisen.

Aluehallintovirasto ei sen sijaan myöntänyt Keliberille lupaa tyhjentää Syväjärveä ja Heinäjärveä. Näillä näkymin järvet tyhjennetään vasta runsaan vuoden kuluttua.

Varsinaiseen kaivostoiminnan aloittamiseen Keliberillä ei ole lupaa. Kaivoksen ympäristöluvasta valitettiin, ja asian käsitely on Vaasan hallinto-oikeudessa kesken.