Airbnb-asuntojen hurja määrä sai päreet palamaan – matkailuyrittäjät kustansivat Salahotellit-lehtisen

Rovaniemeläiset matkailuyrittäjät lähtivät tiedotussotaan Airbnb:tä ja muuta lyhytaikaista vuokrausta vastaan.

Airbnb
Salahotellit-lehti
Annu Passoja / Yle

Salahotellit-lehtinen jaettiin rovaniemeläisiin koteihin toukokuun lopussa mainospostin mukana. Tabloid-kokoinen lehtinen näyttää ulkoasultaan enemmänkin kohulehdeltä, kuin esimerkiksi yritysten tilaamalta ilmoitukselta.

Lehden päätoimittaja Sven Pahajoki kertoo, että lehden ulkoasu on tietoinen valinta. Lehden takana on nimettömänä pysyttelevä, vajaan kymmenen rovaniemeläisen matkailuyrittäjän ryhmä.

Yrittäjät ottivat Pahajoen mukaan häneen yhteyttä huhtikuussa ja tilasivat aihetta käsittelevän lehden. Lehti ilmestyi 29. toukokuuta.

Eivät halua tulla julkisuuteen

Pahajoen mukaan lehden maksaneet yrittäjät haluavat pysyä nimettöminä ja näkymättömissä. Oletettavasti taustalla on ainakin rovaniemeläisiä yksityisiä hotelliyrittäjiä.

Lehdestä otettiin 22 000 kappaleen painos, ja sitä jaettiin Rovaniemen taajama-alueen koteihin sekä muun muassa huoltoasemille, kahviloihin ja terveysasemille.

Sven Pahajoen mukaan lehti painettiin Oulussa Kalevan lehtipainossa, ja sen kustannukseksi tuli jakelukuluineen ja toimittajan palkkioineen 10 000 - 15 000 euroa.

Sven Pahajoki
Sven Pahajoki on rovaniemeläinen freelance-toimittaja.Sauli Antikainen / Yle

Soittoja lukuisilta ihmisiltä

Pahajoki kutsuu itse lehtistä tiedotuslehdeksi. Hän kertoo saaneensa paljon yhteydenottoja rovaniemeläisiltä, jotka kertovat omista kokemuksistaan esimerkiksi naapurissa olevasta Airbnb-käytössä olevasta asunnosta.

– En minä nyt ainakaan paljon valehtele, jos sanon että yli sata soittoa on tullut, se on aika paljon yhdestä lehdestä. Ne ovat olleet vihaisia toimijoille, jotka vuokraavat näitä. Kaikki he ovat osakehuoneistoissa asuvia tavallisia ihmisiä, jotka tulevat häirityksi, Pahajoki kertoo.

Suomen suurin Airbnb-kaupunki

Salahotellit-lehtinen on tarttunut ajankohtaiseen, Rovaniemellä laajasti keskustelua herättävään asiaan. Lyhytaikainen vuokraus on Rovaniemellä väkilukuun suhteutettuna yleisempää, kuin esimerkiksi Barcelonassa ja Helsingissä. Rovaniemellä on 14,4 Airbnb-kohdetta tuhatta asukasta kohden. Esimerkiksi Helsingissä vastaava luku on 4,2 ja Barcelonassa 12,5.

Lyhytaikaisen vuokrauksen sääntelystä ja velvoitteista käydään myös keskustelua. Reilu viikko sitten Lapin poliisilaitos kertoi aloittaneensa esiselvityksen verkossa varattavien yksityisten majoituspaikkojen toiminnasta. Käytännössä poliisin selvitettävänä on, noudatetaanko yksityisessä majoitustoiminnassa lakia.

Poliisi ei kerro, kenen pyynnöstä esiselvitys on aloitettu. Salahotellit-lehden päätoimittaja Sven Pahajoki ei myöskään kommentoi, liittyvätkö lehden kustantaneet matkailuyrittäjät poliisin esiselvitykseen.

Tuleeko Salahotellit-lehtiselle sitten jatkoa, koska lehden etusivulla mainitaan ensimmäisen numeron olevan toukokuun 2019 numero. Sven Pahajoen mukaan toisestakin lehdestä on jo ollut alustavasti puhetta kustantavien yrittäjien kanssa. Se voisi mahdollisesti ilmestyä jo heinäkuussa, Pahajoki sanoo.

Airbnb:stä käydään kiivasta keskustelua suurissa matkailukohteissa, kuten Pariisissa, Lontoossa ja New Yorkissa. Osa kaupungeista on rajoittanut lyhytaikaista vuokrausta.