Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset – Kouvolan valtuustoa ja kaupunginhallitusta voi johtaa myös osa-aikaisena

Luottamushenkilöiden palkkioiden korottaminen aiheutti runsaasti keskustelua Kouvolassa vuosi sitten.

kunnallishallinto
Nuija pöydällä.
Yle

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Kouvolan kaupungin uudesta hallintosäännöstä tehdyt valitukset.

Kaupunki hyväksyi vuosi sitten uuden hallintosäännön, jonka myötä kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat voivat hoitaa tehtäväänsä osa-aikaisesti. Samalla he saisivat tehtävän hoitamisesta 3 400 euron suuruisen palkkion kuukaudessa. Hallintosääntöön sisältyi myös muiden luottamushenkilöiden palkkioiden korottaminen.

Päätöksestä tehtiin kaksi valitusta. Valittajien mielestä valtuusto oli ylittänyt toimivaltuutensa ja päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Valittajien mielestä valtuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen ja hallituksen puheenjohtaja Harri Helminen olivat myös esteellisiä osallistumaan hallintosäännön valmisteluun ja siitä päättämiseen.

Oikeus katsoi kuitenkin, että päätös ei koskenut Leppästä ja Helmistä henkilökohtaisesti, joten he eivät olleet esteellisiä. Kaupunginvaltuusto ei myöskään oikeuden mielestä ollut ylittänyt toimivaltaansa, vaan päätös oli kuntalain mukainen.