Kysin päivystysapunumero keventänyt päivystyksen ruuhkaa vain hieman

116117-numero on tarkoitettu kiireellisen hoidon arviointiin.

terveydenhoito
puhelinnumero
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksen kävijämäärät ovat laskeneet hieman sinä aikana, kun 116117 -numeroon soitettava päivystysapu -puhelinpalvelu on ollut käytössä.

Palvelussa vastaavat sairaanhoitajat, jotka arvioivat hoidon tarpeen. Numero on tarkoitettu kiireellisen hoidon tarpeen arviointiin, mutta ei hätätilanteisiin.

Potilaat saavat muun muassa kotihoito-ohjeita tai heitä ohjataan ottamaan yhteyttä terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon. Viime vuonna Kysin alueen 116117 -palveluun tuli yli 44 000 puhelua.

Palvelua hoitaa yksityinen yritys, jolla on kolme contact centeriä Helsingissä, Oulussa ja Rovaniemellä.