Ratatyöt Kymenlaaksossa alkavat jo syksyllä – Kouvolan ja Kotkan välisen kaksoisraiteen rakentaminen koko matkalle jää vielä haaveeksi

Kouvolan ja Kotkan välille toivotun kaksoisraiteen sijaan rakennetaan kohtaamispaikkoja yli kilometrin pituisille tavarajunille.

rautatieliikenne
Kotolahden ratapiha Kotkassa
Hallituksen esittämän määrärahan turvin olisi tarkoitus kehittää muun muassa Kotolahden ratapihaa Kotkassa.Pyry Sarkiola / Yle

Hallitus esittää lisätalousarviossaan Kouvolan, Kotkan ja Haminan välisten rataosuuksien parantamiseen 98 miljoonaa euroa.

Väyläviraston apulaisjohtaja Maria Torttila kertoo, että tälle vuodelle osoitetut kolme miljoonaa euroa on määrä käyttää radan peruskorjaukseen. Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa syksyllä päällysrakenteiden uusimisella. Suurin osa työstä sijoittuu Juurikorpi-Hamina-välille.

Päällysrakenteen uusimisen lisäksi rataosuuden peruskorjaus pitää sisällään muun muassa siltojen korjausta ja rumpujen uusimista. Akselinpainon nostaminen 25 tonniin vaatii muun muassa siltojen vahvistamista.

Hallituksen rataosuuden parantamiseen osoittamalla rahalla on tarkoitus kehittää myös Kotolahden ratapihaa Kotkassa. Ratapihasta on käynnissä selvitys ja tarpeellisista toimenpiteistä päätetään selvityksen valmistumisen jälkeen.

Torttilan mukaan Kotolahteen voidaan rakentaa viisi uutta raidetta kohtuullisen helposti, koska pohjat ovat olemassa. Selvityksen alla on, tarvitaanko ratapihan yhteyteen esimerkiksi erillisiä vetopätkiä, jotta liikenne kulkisi jouhevammin.

Sen sijaan Kouvolan ja Kotkan välille toivottu kaksoisraide jää tässä vaiheessa toteutumatta. Kouvolan ja Kotkan välillä on kaksoisraide osan matkaa, mutta sitä on toivottu jatkettavaksi satamiin asti. Sen sijaan liikennöintiä pyritään samaan sujuvammaksi Kouvolan ja Kotkan välillä yksiraiteisella osuudella rakentamalla 1 100 metrisille junille tarkoitettuja kohtaamispaikkoja.

– Näillä toimenpiteillä pystytään toistaiseksi välttämään kaksoisraiteen rakentaminen, Torttila sanoo.

Hän arvioi, että nyt rakenteilla olevan Hovinsaaren pitkän kohtaamispaikan lisäksi tarvetta voisi olla Juurikorvessa tai Inkeroisissa.

Myös rataosuuden vanhentunut turvalaitteisto aiotaan uusia ja yhtenäistää. Rataosuuden peruskorjauksen suunnitelmat ovat valmiit ja näin ollen työ pääsee syksyllä siltä osin käyntiin. Torttila arvioi, että kokonaisurakan on määrä valmistua vuonna 2025.

Tekstiä on täydennetty 19.6.2019 klo 9:41: Juttuun on tarkennettu, että Kouvolan ja Kotkan välillä on jo olemassa osan matkaa kattava kaksoisraide, jota on toivottu jatkettavan satamiin asti. Rataosuudelle suunnitellut kohtaamispaikat ovat tulossa yksiraiteiselle osuudelle. Otsikkoon on täsmennetty, että kaksoisraidetta toivottiin koko matkalle.