Skanssiin tulossa uusi 800 asukkaan kerrostaloalue

Turku jatkaa Skanssin kaupunginosan kaavoittamista.

Skanssi
Läheltä
Yle

Turun Skanssin alueelle, Skanssinkadun ja Sorakadun väliin suunnitellaan uutta kerrostaloaluetta.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavaluonnosehdotuksen eilen suorilta käsin.

Rakennukset tulisivat asuin-, toimisto- ja liikekäyttöön. Niiden korkeus vaihtelisi 5–8 kerroksen välillä. Uudisrakennusoikeus olisi noin 40 000 kerrosneliötä. Uusia asukkaita alueelle tulisi noin 800.

Alueen omistavat KOY Sorakatu 1, YH Länsi Oy ja Turun kaupunki.

Alueella sijaitseva kokoonpano- ja varastotoimintoja harjoittava yritys, Treston, voisi jatkaa toimintaansa. Suunnitelmassa teollisuusalue jäisi kerrostaloalueen keskelle, mutta siltä edellytettäisiin kaavassa ympäristöhäiriöitä tuottamatonta toimintaa.

Kaavamuutoksessa otetaan huomioon myös Turkuun suunniteltu pikaraitiotie. Kaavamuutos mahdollistaa pikaraitiotielinjan sijoittumisen Sorakadulle.

Korjaus klo 9.21.. Kyseessä luonnosehdotus ei kaavaehdotus.