Itä-Suomen yliopistolle 2,6 miljoonan euroa vesiympäristön strategisen tutkimuksen vahvistamiseen

Itä-Suomen yliopiston mukaan tarkoituksena on mahdollistaa luonnon kestävään käyttöön perustuvaa hyvinvointia ja liiketoimintaa Itä-Suomessa.

Itä-Suomen yliopisto
Pintaan näkyviin tullut kivi järvellä, kun veden pinta on laskenut.
Itä-Suomen yliopiston hankkeen tavoitteena on, että alueen vesivaroja voidaan hyödyntää vastuullisesti myös tulevaisuudessa.Keijo Salokangas / Yle

Itä-Suomen yliopisto on saanut 2,6 miljoonaa euroa vesiympäristön tutkimuksen vahvistamiseen. Hanketta rahoittavat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Olvi-säätiö ja Saastamoisen säätiö. Kokonaisuuteen saatiin rahoitusta vuosille 2019–2021.

Hankkeen tavoitteena on koota yliopiston Kuopion ja Joensuun kampusten sekä julkisten ja yksityisten tahojen osaamista. Tarkoituksena on luoda Itä-Suomeen yhteinen vesialan tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen kokonaisuus.

Veteen liittyviä ilmiöitä aiotaan tarkastella samaan aikaan niin luonnon-, kauppa- kuin oikeustieteidenkin näkökulmasta.

Päämääränä on, että Itä-Suomen vesivaroja voidaan hyödyntää vastuullisesti myös tulevaisuudessa.

Itä-Suomen yliopiston tieteiden rajat ylittävällä vesitutkimuksella on jo pitkät perinteet.

Yliopistossa tutkitaan jo nyt muun muassa vesien puhdistukseen, käsittelyyn ja analytiikkaan liittyvää teknologian ja veden epäpuhtauksien riskinarviointia, perinteiseen kala- ja kalastusbiologiaan liittyvää käyttäytymisekologiaa, molekyyliekologiaa ja ekotoksikologiaa, ilmastonsuojelua, luontomatkailua, sekä lainsäädäntöä ja poliittisia ulottuvuuksia.