Kuopiolaiskysely: Isät toivovat neuvolaan ilta-aikoja, jotta hekin pääsisivät mukaan

Kyselyn mukaan isät kaipaavat tukea vanhemmuutensa erityisesti siinä vaiheessa, kun lapset ovat murrosiässä.

isyys
Lapsi isän sylissä.
Marina Sharova / AOP

Isät toivovat neuvolaan ja kouluterveydenhuoltoon vastaanottoja myös iltaisin, tiedottaa Isän näköinen -hanke (siirryt toiseen palveluun). Näin isien osallistuminen lasten asioihin lisääntyisi. Asia käy ilmi kyselystä, joka tehtiin keväällä Kuopiossa. Siihen vastasi runsaat 300 isää.

Isät myös kokevat, ettei heille kulkeudu tarpeeksi tietoa lapsen asioista erotilanteissa, vaikka vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Erityisesti isät kaipaavat tukea vanhemmuutensa siinä vaiheessa, kun lapset ovat murrosiässä. Kaiken kaikkiaan kyselystä kuitenkin selviää, että valtaosa kuopiolaisisistä on tyytyväisiä neuvola- ja kouluterveydenhuollon palveluihin.

Kyselyyn vastasi myös 40 kouluterveydenhoitajaa ja neuvolatyöntekijää, joiden mukaan isät eivät aina tiedä tarpeeksi lastensa terveydellisistä asioista. He toivovat isien olevan aktiivisempia neuvola- ja kouluterveydenhuollon käynneillä.

Kyselytulosten pohjalta tehdään isätyön suunnitelma, jolla isien kohtaamista saadaan entisestään parannettua. Isien osallistumista pyritään tukemaan aiempaa enemmän ja näin edistetään koko perheen hyvinvointia ja vanhempien jaksamista.

Kyselyn toteutti valtakunnallinen Isän näköinen -hanke yhdessä Kuopion kaupungin kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää miesten asemaa yhteiskunnassa tasavertaisena kasvattajana ja vanhempana.