Kittilä valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä

Kunta valittaa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska päätöstä ei kumottu kaikkien syytteessä olevien henkilöiden kohdalta.

Kittilä
Kittilän kunnantalo
Kittilän kunnantaloAnnu Passoja / Yle

Kittilän kunta aikoo valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä kumota 10 kittiläläisen kuntapäättäjän pidättäminen luottamustoimistaan. Kunta valittaa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska päätöstä ei kumottu kaikkien syytteessä olevien henkilöiden kohdalta.

Kittilän kunnanhallitus päätti tiistaina, että se valtuuttaa vt. kunnanjohtajan ja hallintojohtajan valmistelemaan valitusta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoi, että 10:nen syytteessä olevan luottamushenkilön hyllyttäminen voi jatkua, koska heitä epäillään useammasta kuin yhdestä rikoksesta ja he ovat osallistuneet syytteidenalaiseen päätöksentekoon useammassa vaiheessa.