Turkulaisen Meriauran laivasto tähtää ympäristöyställisemmäksi

Varustamo on kieltänyt laivojaan päästämästä mereen pesu- ja vessavesiä.

Turku
Läheltä
Yle

Turkulainen Meriaura Group tähtää vähäpäästöisemmäksi varustamoksi. Yhtiö on aloittanut projektin, joka tähtää laivojen ympäristöjalanjäljen minimointiin.

Tavoittena on luoda standardit kaikille aluksille kulutuksen vähentämiseksi, kierrätyksen lisäämiseksi ja jätevesien käsittelyn tehostamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa varustamo on kieltänyt laivojaan päästämästä mereen pesu- ja vessavesiä, vaikka lainsäädännön puitteissa tämä olisi edelleen mahdollista.

Meriaura Group teetti viime vuonna yhteistyössä Liikenteenturvallisuusvirasto Trafin kanssa tutkimuksen, jossa selvitettiin minkälaisia toimenpiteitä varustamossa ja aluksilla voitaisiin tehdä, jotta kaikki alusperäinen jäte toimitettaisiin sataman vastaanottolaitteisiin eli miten laivasta tulisi "nollapäästöinen".

Kansainvälinen MARPOL-yleissopimus säätelee sitä, mitkä jätteet on jätettävä maihin satamissa ja mitkä jätteet voidaan poistaa mereen. Itämerellä alusten päästörajoitukset ovat jo osin tiukemmat kuin monilla muilla merialueilla. Silti vesialueella on edelleen mahdollista poistaa aluksista tiettyjä jätteitä mereen 12 meripeninkulman (22,2 km) etäisyydellä lähimmästä maasta. Näitä ovat ruokajäte, harmaa vesi, hienonnus- ja desinfiointilaitteiston käsittelemä ja käsittelemätön käymäläjäte, sekä pilssivesi tietyin edellytyksin.

MARPOL velvoittaa laivoja lajittelemaan jätteitä, mutta Meriaura Groupin teettämän tutkimuksen mukaan ongelmana on ollut se, että kaikissa Itämeren satamissa ei pystytä vastaanottamaan ja toimittamaan lajiteltua jätettä edelleen.

– Satamien käsittely- ja vastaanottokyky eri jakeiden osalta on avainasemassa laivojen ympäristöystävällisyyttä lisättäessä", arvioi toimitusjohtaja Ville Koskinen Meriaura Groupin varustamoyhtiöstä VG-Shipping Oy:stä yhtiön tiedotteessa.