Rattijuoppo saa nyt sakon poliisilta heti, kun kärähtää – mutta voi päättää, ottaako sen vastaan

Kesäkuun alusta poliisi on saanut kirjoittaa rattijuopolle sakot ilman, että asia menee tuomioistuimeen. Tällä tavoin pyritään vähentämään tuomioistuimien työtaakkaa.

liikennejuopumus
Poliisi pitää puhallusratsiaa Helsingissä 10. heinäkuuta 2018.
Sakkomenettely on tuonut lisätöitä poliisille. Lisätöihin kuuluus se, että partion pitää tien päällä kuulustella rattijuopumuksesta epäilty, mikäli hän haluaa sakon suoraan käteen poliisilta. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Rauhallinen ja syvä puhallus pilliin. Jos mittari värähtää, poliisi voi kirjoittaa suoraan sakon rattijuopumuksesta. Kesäkuun alussa voimaan tullut uusi lakimuutos tietää lisätöitä poliisille.

Tähän asti syytteet rattijuopumuksesta on lähtenyt käräjäoikeuskäsittelyyn, jonka jälkeen käräjäoikeus on määrännyt seuraamuksen kuten sakon ja määrännyt ajokiellon. Kaikkineen tämä vei aikaa joitain kuukausia.

Nyt asia on nopeutunut, kun poliisi voi heti määrätä sakon tavatessaan rattijuopon ja ajokielto tulee poliisin lupahallinnosta.

Edelleen oikeus mennä tuomioistuimen kautta

Rattijuopumukseen syyllistynyt saa itse päättää, suostuuko ottamaan suoraan sakon vai haluaako, että asia etenee tuomioistuimeen. Kun epäilty suostuu sakkoon, hän luopuu suullisesta tuomioistuinkäsittelystä.

Kaakkois-Suomen poliisin mukaan ihmiset ovat suhtautuneet uuteen lakiin hyvin ja suurin osa on valinnut poliisin kirjoittaman sakon.

– Se tietysti nopeuttaa asioita ja helpottaa rattijuoppouteen syyllistyneitä, jos kaikki hoituu kertalaakista, sanoo ylikomisario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisista.

Vielä ei tiedetä, kuinka lakimuutos vaikuttaa aikaan, joka kuluu ajokiellon määräämiseen. Kihlakunnansyyttäjä Osmo Mannisen mukaan epäiltyjä kiinnostaa eniten ajokieltojen pituudet, koska se vaikuttaa kulkemisiin.

– Poliisin lupahallinto voi määrätä varsinaisen ajokiellon vasta sitten, kun syyttäjä tai käräjäoikeus on ratkaissut, onko epäilty syyllistynyt rattijuopumukseen vai ei, sanoo kihlakunnansyyttäjä Manninen Itä-Suomen syyttäjänvirastosta.

Poliisi puhalluttaa autoilijaa
Uutta sakkomenettelyä voidaan käyttää vain tarkkuusalkometrillä mitattuihin rattijuopumuksiin.Kalle Schönberg / Yle

Uutta lakia voidaan soveltaa vain lievempiin rattijuopumuksiin

Uutta sakkokäytäntöä voidaan soveltaa vain lievempiin rattijuopumuksiin. Törkeät rattijuopumukset menevät edelleen tuomioistuimen päätettäväksi.

– Ja jos epäillään huumaantuneena ajoa, sitä ei pysty sakolla hoitamaan, ynnää ylikomisario Lankinen.

Kesäkuun alussa voimaan tullut sakkomenettely koskee vain tarkkuusalkometrillä puhallutettuja rattijuopumuksia. Verikokeissa todetut promillerajojen ylitykset menevät edelleen tuomioistuinten kautta.

Lisää töitä poliisille

Lakimuutoksen myötä poliisin lupahallinnon työmäärä kasvaa, kun se joutuu määräämään ajokiellot. Tähän asti ajokiellon on määrännyt käräjäoikeus.

– On iso työ, kun ajokiellot käsitellään nyt poliisilaitoksella. Ensin partio määrää väliaikaisen ajokiellon, ja sitten poliisin lupahallinto määrittelee lopullisen ajokiellon pituuden, kertoo ylikomisario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisista.

Lakimuutos tietää myös lisätöitä partioille.

– Aika paljonkin tulee töitä lisää. Partio joutuu tekemään suppeaa esitutkintaa eli kuulustelemaan rattijuopumuksesta epäillyn henkilön, Lankinen kuvailee.

Aiemmin kuulustelut on tehty poliisilaitoksella.

Poliisi kädessään alkometri.
Epäilty saa päättää itse, haluaako sakkomenettelyn vai asian hoidon tuomioistuimen kautta.Tiina Jutila / Yle

Rattijuopumukset tietävät silti töitä syyttäjille

Ylikomisario Jukka Lankinen arvioi, että lakimuutos helpottaa tuomioistuinten työtaakkaa. Syyttäjien työtaakka puolestaan pysyy vähintään samana.

– Lakimuutos ei suoranaisesti helpota ja vähennä töitämme. Aikaisemmin syyttäjä teki syytteen käräjäoikeuteen rattijuopumuksista, nyt poliisi kirjoittaa sakon ja rattijuopumus tulee ratkaistavaksi syyttäjälle. Ratkaisija tässä vaan vaihtuu tuomioistuimesta syyttäjäksi, kertoo kihlakunnansyyttäjä Osmo Manninen Itä-Suomen syyttäjänvirastosta.

– Tavoitteena tässä on ehkä se, että tuomioistuimelta siirretään sakkomenettelyyn tällaisia rutiininomaisia juttuja, jotka eivät vaadi oikeudellista harkintaa, pohtii Manninen lakiuudistuksen syitä.

Tähän asti rattijuopot ovat päätyneet käräjäoikeuteen. Nyt käräjäoikeuden penkit eivät enää kulu, kun rutiininomaiset rattijuopumustapaukset siirtyvät poliisin ratkaistavaksi tien päälle.

Poliisiautoja.
Sakkomenettely edellyttää, että poliisin pitää tehdä tien päällä suppea esitutkinta eli kuulustella epäilty.Tiina Jutila / Yle