Valtiovarainministeriö valittaa Kittilän kuntapäättäjien hyllytyksen kumoamisesta

Valtiovarainministeriön mukaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuore päätös on tärkeä ennakkotapaus.

Arkistokuva. Kittilän kunnanvaltuuston kokous 31.10.2017 Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle

Valtiovarainministeriö valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä, jossa kumottiin osittain valtiovarainministeriön päätös pidättää Kittilän kunnan luottamushenkilöitä heidän luottamustoimistaan. Ministeriö päätti kesäkuussa 2018 pidättää 20 luottamushenkilöä luottamustoimista oikeudenkäynnin ajaksi.

Ministeriö katsoi Kittilän kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamisen edellyttävän syytteissä olevien henkilöiden pidättämistä luottamustoimesta. Heitä vastaan oli nostettu syytteitä muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä Kittilän kunnanjohtajan irtisanomisasiassa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi valtiovarainministeriön päätöksen kymmenen luottamushenkilön osalta. Se piti ministeriön päätöksen voimassa kymmenen muun luottamushenkilön osalta.

Hallinto-oikeus katsoi, että osalla syytetyistä kysymys on ainoastaan yhteen päätöksentekoon, valmisteluun tai täytäntöönpanoon osallistumisesta. Heidän osaltaan luottamustoimesta pidättäminen ei ollut hallinto-oikeuden mukaan välttämätöntä kunnan päätöksenteon lainmukaisuuden ja uskottavuuden turvaamiseksi.

Valtiovarainministeriö katsoo, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös on ns. Lex Kittilän soveltamisen kannalta tärkeä ennakkotapaus ja asia on syytä viedä korkeimman hallinto-oikeuden päätettäväksi.

Kittilän kunta on päättänyt valittaa hallinto-oikeuden tuomiosta vastakkaisesta syystä. Se haluaisi korkeimman hallinto-oikeuden palauttavan kaikki 20 virkarikoksista syytettyä luottamushenkilöä takaisin kunnan luottamustehtäviin.

Lue myös