Hamina yhdenvertaistaa yksityisen ja kunnallisen päivähoidon maksuja – tuki nousee parhaimmillaan satoja euroja

Yksityisen päivähoidon palveluseteli on tarkoitus ottaa käyttöön tänä vuonna.

päivähoito
Lapsi leikkimässä paperinukeilla Kesämäen päiväkodissa Lappeenrannassa.
Mikko Savolainen / Yle

Hamina ottaa käyttöön palvelusetelin päivähoidossa.

Muutos yhdenmukaistaa yksityisen ja kunnallisen päivähoidon maksuja. Yksityinen ja kunnallinen päivähoito tulevat maksamaan asiakkaalle saman verran.

Palveluseteli on tulosidonnainen, ja varhaiskasvatusmaksut lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Päivähoidon tuottaja voi periä perheiltä kohtuullista lisämaksua, mikäli palveluun kuuluu jotain erityistä.

Tällä hetkellä Haminassa on käytössä yksityisen päiväkotihoidon kuntalisä. Se koostuu perus- ja lisäosasta. Perusosan suuruus määräytyy lapsen iän ja hoidon laajuuden perusteella, lisäosa puolestaan on tulosidonnainen.

Alle kolmevuotiailla lapsilla yksityisen päivähoidon kuntalisä on ollut korkeintaan 986 euroa kuukaudessa. Pienten lasten palvelusetelin enimmäisarvo puolestaan on 1219,50 euroa kuukaudessa. Näin ollen kaupungin maksama kuukausittainen tuki nousee parhaimmillaan 233,5 euroa.

Yksityisen päiväkotihoidon kuntalisä on ollut yli kolmevuotiailla lapsilla korkeintaan 799 euroa kuukaudessa. Palvelusetelin myötä summa nousee 813 euroon.

Tällä hetkellä Haminassa toimii kaksi yksityistä päiväkotia, joissa on yhteensä 65 lasta. Varhaiskasvatuksen palveluseteli on tarkoitus ottaa käyttöön elokuusta lähtien.