Huippuvuosi: puukaupasta Pohjois-Karjalaan tuloja yli 200 miljoonaa euroa

Luonnonvarakeskus on laskenut, että itäisimpään maakuntaan tuli viime vuonna bruttokantorahatuloina 211 miljoonaa euroa.

puukauppa
Metsähakkuuta.
Tiukasti suojeltuihin alueisiin kuuluvia metsä- ja kitumaita on eniten Pohjois-Suomessa: 1,9 miljoonaa hehtaaria, mikä on 17 prosenttia metsäpinta-alasta. Etelä-Suomessa vastaava ala on 0,4 miljoonaa hehtaaria eli kolme prosenttia metsäpinta-alasta. Ismo Pekkarinen / AOP

Metsätaloudella on takanaan huippuvuosi. Bruttokantorahatulot Pohjois-Karjalaan olivat viime vuonna 211 miljoonaa euroa. Tulot kasvoivat kaikissa maakunnissa, reaalisesti keskimäärin 14 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Tukkipuusta rahaa kertyi Pohjois-Karjalaan 140 miljoonaa ja kuitupuusta 66 miljoonaa euroa, loppu viitisen miljoonaa oli energiapuun osuutta.

Puulajeista suurimmat tulot Suomen itäisimpään maakuntaan toivat kuusi ja mänty.

Bruttokantorahatulo on saatu kertomalla hakkuumäärät pystykauppahinnoilla. Puun myyntitulojen lisäksi mukaan lasketaan metsänomistajien omaan käyttöön ottaman puutavaran arvo.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Esa Uotila arvioi, että tänä vuonna puunmyyntituloissa ei ylletä samalle tasolle kuin 2018.

– Sekä hakkuumäärät että hinnat ovat laskussa, Luken tutkija Uotila perustelee.