1. yle.fi
  2. Uutiset

Hallitus ajamassa asuntorakentamista ja liikennehankkeita rytinällä maakuntiin – aiemmin on panostettu suurimpiin kasvukeskuksiin

Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan uusia hankkeita kaavailaan Jyväskylän, Kuopion ja Lahden seuduille.

kasvukeskukset
Mika Lintilä
Valtiovarainministeri Mika Lintilän mukaan Suomea on kehitettävä kauttaaltaan. Matti Myller / Yle

Pääkaupunkiseudulle ja suurimpiin kasvukeskuksiin on uusia asuntoja noussut vauhdilla. Uusi hallitus aikoo nyt yllättäen painaa kaasua myös maakuntien suuntaan.

Hallitus aikoo tulevina vuosina vauhdittaa asuntotuotantoa ja liikennehankkeita nykyistä enemmän myös maakunnissa. Uusia valtion ja kuntien yhteistyöhankkeita kaavaillaan ainakin Jyväskylän, Kuopion ja Lahden seuduille.

– Niitä ulotetaan yli sadantuhannen asukkaan kaupunkeihin eli tällä hetkellä niitä edustavat lähinnä Lahti, Jyväskylä ja Kuopio. Se on osa hallituksen aluepolitiikkaa eli nähdään se, että Suomea tulee kehittää ympäriinsä, valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo.

Hänen mukaansa Suomea on kehitettävä kauttaaltaan.

– Meillä on nyt tilanne, jossa suurin potentiaali työllisyyden parantamiseen on juuri Keski-Suomessa ja Itä-Suomessa, Lintilä sanoo.

Rakennustyömaa.
Hallitus aikoo vauhdittaa asuntotuotantoa myös maakunnissa.Jyrki Lyytikkä / Yle

Nykyisin valtion ja kuntien välisiä maankäyttöä, asumista ja liikennehankkeita koskevia yhteistyösopimuksia on tehty aktiivisesti suurimpien kaupunkiseutujen Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kanssa.

Perinteisesti valtion ja kuntien yhteistyöhankkeet ovat olleet esimerkiksi valtion korkotukemaa asuntotuotantoa eli niin kutsuttua kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa. Valtio on myös voinut lähteä mukaan alueen kannalta tärkeisiin liikennehankkeisiin.

– Toimintaa voidaan tehostaa, hankkeiden käsittelyä helpottaa, byrokratiaa karsia ja mukana voi ehkä olla myös joitakin valtion tukitoimia, Lintilä sanoo.

Professori: Suurimpien kaupunkien kehittäminen ei saa vaarantua

Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara sanoo olevansa yllättynyt ja huolissaan hallituksen aikeista. Vaattovaran mukaan hallituksen on pidettävä huolta siitä, että maakuntiin suuntautuvat panostukset eivät vaaranna suurimpien kaupunkiseutujen kehittämistä.

– Hallituksen avaus on sekä yllättävä että huolestuttava. Samalla, kun on hienoa, että kaupungistumisen vaikutukset ja haasteet tunnistetaan erityyppisillä kaupunkiseuduilla ja alueilla, olen huolissani siitä, että jälleen kerran suurimpien kaupunkien ongelmat tunnutaan valtion tasolla ohitettavan.

Vaattovaara muistuttaa, että sekä suhteellisesti että määrällisesti tarve uusien asuntojen rakentamiseen ja toimiviin liikennejärjestelyihin on suurimmilla kaupunkiseuduilla.

Hallituksen suunnitelma jakaa myös asiantuntijoiden mielipiteet.

Aluekehittämiseen erikoistuneen konsulttitoimiston MDI:n asiantuntija Timo Aro puolestaan ei pidä nykyistä voimakkaammmin maakuntiin suuntautuvia lisäpanostuksia hölmöläisten hommana.

Aro muistuttaa, että vaikka kasvu ja muuttoliike ovat painottuneet suurimpiin kasvukeskuksiin, asuntojen ja sujuvamman liikenteen tarve lisääntyy jatkuvasti myös yli sadantuhannen asukkaan kaupunkiseuduilla.

– Tulokset valtion ja kuntien yhteistyössä suunnittelemista ja toteuttamista hankkeista ovat sen verran hyviä, että on perusteltua laajentaa yhteistyökäytäntöjä myös muihin yli sadantuhannen asukkaan kaupunkeihin, Aro sanoo.

Hänen mukaansa näin voidaan tukea kasvua ja työllisyyttä tasapainoisemmin koko maassa.

– Olen pikemminkin yllättynyt siitä, ettei näin ole tehty jo aiemmin. Yli sadantuhannen kaupunkikeskukset on täysin perusteltua ottaa mukaan, Aro toteaa.

Pääkaupunkiseudun tulokset yllättivät

Aro viittaa muun muassa pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion välisiin maankäyttöä, asumista ja liikennehankkeita koskeviin niin kutsuttuihin MAL -sopimuksiin.

Valtio ja kunnat ovat yhdessä selvittäneet, miten ja minkälaista asuntotuotantoa ja liikenneratkaisuja alueen elinvoiman ja työllisyyden parantamiseksi tarvitaan.

Pääkaupunkiseudulle valmistuu jopa useita tuhansia uusia asuntoja enemmän kuin vuosille 2016-2019 solmitulta sopimuskaudelta edes uskallettiin odottaa.

Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaran mukaan maltti on uudistuksissa valttia.

– Hallituksen olisi pidettävä huolta siitä, että nämä maakuntiin suunnatut panostukset eivät tule vaarantamaan suurimpien kaupunkiseutujen kehittämistä ja koko Suomen kannalta tärkeän elinvoiman vahvistamista , Vaattovaara korostaa.

Lue seuraavaksi