1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. alkoholijuomat

Tulli kommentoi "siiderisotaa": Juomien aistinvarainen tarkastelu kuuluu työkaluihimme – EU päättää mitkä hinnat nousevat Suomessa

Tullin mukaan sen tehtävä on määrittää tarvittaessa jopa aistinvaraisesti, onko siideri ehtaa tavaraa vai maku– ja väriaineilla muuteltua.

Ruoholahden Alepan myymäläpäällikkö Juha Keränen järjestelee janojuomia myyntikuntoon. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Niin kutsuttu "siiderisota" sai alkunsa EU:n asetuksesta, joka astuu voimaan Suomessa ensi viikon keskiviikkona 26. kesäkuuta. Panimoteollisuus ja päivittäistavarakauppa älähtivät Tullin siideritulkinnasta, joka voi nostaa osan maustetuista siidereistä ja käymispohjaisista lonkeroista korkeamman valmisteveron tulliluokkaan.

Lue lisää asian taustoista tästä:

Siiderisota on edessä heti juhannuksen jälkeen: Panimoiden mukaan tullin tulkinta nostaa rajusti makusiidereiden ja -lonkeroiden hintaa

Etujärjestöjen mukaan joidenkin tuotteiden vero voi nousta alkoholipitoisuudesta riippuen korkeimmillaan jopa noin 40 prosenttia. Toisaalta esimerkiksi ginipohjaiset lonkerot ovat jo olleet korkeammin verotetussa luokassa.

Maustetut siiderit, lonkerot ja muut juomat luokitellaan jatkossa korkeammin verotetuiksi, jos ne ovat menettäneet alkuperäisen luonnontuotteesta valmistetun juoman ominaisuudet – vaikkapa maku– ja väriaineiden lisäämisen takia.

Juoma pysyy alemmassa luokassa, jos esimerkiksi omenasta valmistetussa siiderissä omena selvästi tulee esiin aistinvaraisissa ominaisuuksissa ja markkinoinnissa.

Suomessa juomien valmistajat ja myyjät ovat närkästyneitä muun muassa siitä, että viime kädessä Tullin virkamies voi päättää aistivaraisesti siiderin alkuperäisistä ominaisuuksista.

Ylijohtaja Jarkko Saksa Tullin ulkomaankauppa– ja verotusosastolta, miksi maustettujen siidereiden ja lonkeroiden luokittelua pitää muuttaa?

– EU:ssa on nähty tarvetta yhtenäistää käytäntöä. Muutos perustuu EU:n luokitteluasetukseen, jota on noudatettava. Kansallista liikkumavaraa ei ole.

EU haluaa tarkentaa siidereiden luokittelua. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Miksi tämä siiderisotku vaikuttaa niin sekavalta asialta?

– Kyse on melko teknisestä asiasta. EU:ssa on keskusteltu jo pari vuotta käymisteitse valmistettujen juomien nimikkeen määrittelystä. Nimikkeessä 2208 alkoholijuomavero on korkeampi kuin nimikkeessä 2206.

– Erilaiset tulkinnat ja käytännöt halutaan siis kaikille selviksi. Koko EU:n tulliliiton perusajatus on, että sisämarkkinoilla luokittelu ja yritysten kilpailuedellytykset ovat mahdollisimman yhtenäiset.

Onko alkoholituotteiden luokittelu tehtävä jatkossa tarkastelemalla juoman aistinvaraisia ominaisuuksia kuten makua, hajua tai ulkonäköä?

– Yksittäisten tuotteiden kohdalla näin voi olla. Suuressa osassa tuotteita nimikkeen määrittäminen ei tarkennettujen kriteerien perusteella ole ongelmallista.

Onko niin, että Tullin virkamies päättää siiderin luokituksen maistettuaan, haistettuaan ja arvioituaan juoman ulkonäön?

– Viime kädessä Tulli määrittää nimikkeen, mikä taas perustuu asetuksessa määritettyyn kuvaukseen. Myös aistinvarainen tarkastelu kuuluu ”työkaluihin”, kuitenkin lähinnä täydentävänä keinona.

Miten tulli liittyy kotimaassa valmistettujen ja kotimaassa myytävien juomien hinnoitteluun?

– Työnjako on se, että tullilainsäädäntö määrittää tavaroiden nimikkeen, verohallinto vastaa alkoholijuomien verotuksesta ja valtiovarainministeriö vastaa verolakien valmistelusta, joilla verotasot määrätään.

– Nimikkeen muutoksen verovaikutus on tuotteen hintaa korottava. Tuotteen kokonaishintaan vaikuttavat monet muutkin tekijät. Kokonaishintaan vaikuttavat tekijät eivät ole Tullin tiedossa.